Upitnici

Molimo vas popunite upitnik kako bi mogli unaprijediti naše usluge.

Upitnik vezan uz skup Edukacija razrednika za provedbu LQ Vještine za adolescenciju


Popuni upitnik

Upitnik vezan uz skup Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila Primorsko-goranske županije


Popuni upitnik


Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Planiranje vjeronaučne godine Vjeronauk 27.09.2022. u 15:30 sati Pakrac -online Bolnička 59 13.09.2022. 25 / 30 DRAGANA AKŠAMOVIĆ Prijava / Odjava
Planiranje vjeronaučne nastave Vjeronauk 27.09.2022. u 16:00 sati Rešetari Vladimira Nazora 23 27.09.2022. 24 / 35 VESNA HODAK Prijava / Odjava
Stručni skup nastavnika tambura i mandoline Glazba i ples 27.09.2022. u 17:00 sati Glazbena škola Makarska Ulica don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska 26.09.2022. 30 / 95 VICE ZIRDUM Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika Karlovačke županije Hrvatski jezik 27.09.2022. u 17:00 sati Osnovna škola "Braća Seljan" Ulica Vladimira Nazora 1, Karlovac 26.09.2022. 23 / 35 NIKOLINA NIKOLIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika Karlovačke županije Hrvatski jezik 27.09.2022. u 17:00 sati Osnovna škola „Braća Seljan“ Karlovac Ulica Vladimira Nazora 1, 47000 Karlovac 26.09.2022. 18 / 40 MATILDA MARKOVIĆ Prijava / Odjava
Set predavanja o medijskoj pismenosti: 2. predavanje Stručni suradnici - knjižničari 27.09.2022. u 18:00 sati online https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrduysrDwqE9VnM6PeGVvEbQAqQf78OlFw 27.09.2022. 26 / 100 INES KRUŠELJ-VIDAS Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture tehničkih škola Grada Zagreba Tjelesna i zdravstvena kultura 27.09.2022. u 19:30 sati Streljačko društvo Končar 1876 Trg Krešimira Čosića Zagreb ( ulaz od strane bazena) 26.09.2022. 9 / 20 IVANA KUTLE Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture obrtničkih i strukovnih škola Grada Zagreba Tjelesna i zdravstvena kultura 27.09.2022. u 19:30 sati Streljačko društvo Končar 1876 Trg Krešimira Čosića Zagreb (ulaz od strane bazena) 26.09.2022. 11 / 60 Mislav Papec Prijava / Odjava
ŽSV za Građanski odgoj i obrazovanje i druge međupredmetne teme: Škola - odgoj - obrazovanje Građanski odgoj i obrazovanje 28.09.2022. u 08:30 sati Bjelovar Veleučilište u Bjelovaru, Ulica Antuna Branka Šimića 1b (dvorana I i dvorana II) 27.09.2022. 69 / 80 ORNELA MALOGORSKI Prijava / Odjava
Sjednica Županijskog stručnog vijeća učitelja likovne kulture i nastavnika likovne umjetnosti Virovitičko-podravske županije Likovno-umjetničko područje 28.09.2022. u 08:30 sati Osnovna škola Gradina Trg kralja Zvonimira 9, 33411 Gradina 28.09.2022. 7 / 15 IGOR FUĆKAR Prijava / Odjava
ŽSV učitelja Glazbene kulture Primorsko-goranske županije Glazbena kultura/umjetnost 29.09.2022. u 14:30 sati OŠ V. C. Emina, Lovran 9. rujna 4 29.09.2022. 22 / 30 NATALIJA BANOV Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja glazbene kulture Istarske županije Glazbena kultura/umjetnost 29.09.2022. u 15:30 sati Talijanska osnovna škola Galileo Galilei Umag Edoarda Pascalia, 52470, Umag 29.09.2022. 12 / 35 DENIZA GJINI Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja informatike u osnovnim školama Bjelovarsko-bilogorske županije - PREDAVANJE Informatika/Računalstvo 29.09.2022. u 17:00 sati Veleučilište u Bjelovaru Trg Eugena Kvaternika 4, Bjelovar 29.09.2022. 16 / 100 DAVORKA MEDVEDOVIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja tehničke kulture Bjelovarsko-bilogorske županije Tehnička kultura 29.09.2022. u 17:00 sati Bjelovar Prostorije Veleučilišta u Bjelovaru 29.09.2022. 6 / 30 GORAN JERKOVIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja tjelesne i zdravstvene kulture Grada Zagreba-jug, sjever, istok, zapad Tjelesna i zdravstvena kultura 29.09.2022. u 19:30 sati Zagreb - streljačko društvo Končar 1876 Trg Krešimira Čosića 11 (ulaz bočno od bazena) 29.09.2022. 12 / 26 NATALIA RADANOVIĆ Prijava / Odjava
Županijski / međužupanijski stručni skup učitelja i nastavnika suvremenog plesa Glazba i ples 30.09.2022. u 12:00 sati OŠ Tituš Brezovački Špansko 1, Zagreb 29.09.2022. 23 / 50 MIRJANA BRCKO Prijava / Odjava
Međužupanijsko stručno vijeće nastavnika solo pjevanja Glazba i ples 30.09.2022. u 12:00 sati Rijeka Zajednica Talijana, Uljarska 1 30.09.2022. 25 / 50 DOROTEA ILČIĆ Prijava / Odjava
ŽSV 30.09.2022. u 17:30 sati Slavonski Brod Slavonski Brod 30.09.2022. 0 / 0 Prijava / Odjava
3. MathTrek Krapinsko-zagorske županije Matematika 01.10.2022. u 00:00 sati Kumrovec Kumrovec 01.10.2022. 8 / 50 Ančica Slaviček Prijava / Odjava
ŽSV za profesore hrvatskoga jezika u SŠ iz D. Miholjca, Đakova, Đurđenovca, Našica i Valpova Hrvatski jezik 01.10.2022. u 09:00 sati na mreži - ZOOM (poveznica će se sudionicima dostaviti e-poštom) 01.10.2022. 31 / 35 MARINA PAVIČIĆ Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 > >>