Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
ŽSV učitelja prirode i biologije Splitsko-dalmatinske županije Biologija 19.08.2021. u 07:00 sati NP Kornati terenska nastava 10.08.2021. 24 / 60 MARIJANA GUDIĆ Prijava / Odjava
Međužupanijsko stručno vijeće učitelja talijanskog jezika za Zadarsku i Ličko-senjsku županiju Strani jezik - talijanski jezik 23.08.2021. u 09:00 sati Zadar Trg Gospe Loretske 3, Zadar 23.08.2021. 15 / 30 SONJA LOVRIĆ - LILIĆ Prijava / Odjava
Međužupanijsko stručno vijeće učitelja talijanskog jezika - Zadarska i Ličko-senjsksa županija Strani jezik - talijanski jezik 23.08.2021. u 09:00 sati OŠ Krune Krstića,Zadar Trg Gospe Loretske 3. Zadar 23.08.2021. 8 / 30 INA MANDŽO FABIJANIĆ Prijava / Odjava
3. stručni skup nastavnika Hrvatskoga jezika u srednjim školama Vukovarsko-srijemske županije u školskoj godini 2020./2021. Hrvatski jezik 24.08.2021. u 09:00 sati Vinkovci (na mreži) M. Teams (poveznica će biti naknadno postavljena) 24.08.2021. 16 / 100 Prijava / Odjava
ŽSV za GOO i druge međupredmetne teme za OŠ Međimurske županije; Primjeri dobre prakse: Anksioznost, Surađuj i rasti, Virtualna učionica, Poduzetništvo, Projektne aktivnosti, SEMEP Građanski odgoj i obrazovanje 25.08.2021. u 09:00 sati NA MREŽI; online ZOOM aplikacija 24.08.2021. 50 / 50 ZDENKA NOVAK Prijava / Odjava
ŽSV za GOO i ostale međupredmetne teme za SŠ Međimurske županije. Predavanja i primjeri dobre prakse: HCK, Anksioznost, Surađuj i rasti, Virtualna učionica, Poduzetništvo, Projektne aktivnosti, SEMEP Građanski odgoj i obrazovanje 25.08.2021. u 09:00 sati na mreži platforma ZOOM 24.08.2021. 29 / 40 MONIKA PERČIĆ Prijava / Odjava
Međužupanijsko stručno vijeće za nastavnike predmetnog područja Likovne umjetnosti Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije Likovna umjetnost 25.08.2021. u 10:00 sati Rijeka Frana Kurelca 1 23.08.2021. 14 / 30 DAJANA ROSATTI Prijava / Odjava
Međužupanijsko stručno vijeće za nastavnike predmetnog područja vizualnih umjetnosti i dizajna Primorsko-Goranske, Ličko-Senjske i Istarske županije Vizualne umjetnosti i dizajn 25.08.2021. u 10:00 sati Rijeka Podhumskih žrtava 4 24.08.2021. 4 / 30 TONČI PERANIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave Istarske županije (Buje, Buzet) Razredna nastava 25.08.2021. u 10:00 sati OŠ "Vazmoslav Gržalja" Buzet - PŠ Roč Roč bb 25.08.2021. 11 / 30 ŽELJKA MARINKOVIĆ Prijava / Odjava
Međužupanijski stručni skup za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i Virovitičko-podravsku županiju Biologija 26.08.2021. u 09:00 sati online Microsoft Teams 25.08.2021. 20 / 40 LJILJANA VIDOVIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavnika povijesti u gimnazijama Grada Zagreba Povijest 26.08.2021. u 10:00 sati Online poveznica će biti postavljena naknadno 26.08.2021. 44 / 100 Prijava / Odjava
MEĐUŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE RAVNATELJA POSEBNIH USTANOVA U RH Školski menadžment/ravnatelji 26.08.2021. u 15:00 sati ZADAR, Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire, OSNOVNA ŠKOLA VOŠTARNICA Asje Petričič 5 26.08.2021. 13 / 40 DRAGICA BENČIK Prijava / Odjava
MEĐUŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE RAVNATELJA POSEBNIH USTANOVA U RH Školski menadžment/ravnatelji 27.08.2021. u 10:00 sati ZADAR, Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire, OSNOVNA ŠKOLA VOŠTARNICA Asje Petričič 5 27.08.2021. 13 / 40 DRAGICA BENČIK Prijava / Odjava
Županijski / međužupanijski stručni skup učitelja i nastavnika suvremenog plesa Glazba i ples 27.08.2021. u 12:00 sati OŠ Tituš Brezovački Špansko 1, Zagreb 26.08.2021. 8 / 50 MIRJANA BRCKO Prijava / Odjava
3.Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika TZK koji rade u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama Republike Hrvatske Tjelesna i zdravstvena kultura 30.08.2021. u 13:00 sati Zagreb Centar za autizm,Ljevakovićeva 30a 29.08.2021. 20 / 70 ANDRIJANA ĐUMLAN-CETIN Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike u gimnazijama Grada Zagreba Matematika 30.08.2021. u 17:00 sati na daljinu-zoom zoom 29.08.2021. 47 / 60 VLATKA ARHANIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja matematike Međimurske županije Matematika 01.09.2021. u 09:00 sati Sveti Juraj na Bregu OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 31, Lopatinec 30.08.2021. 20 / 50 TANJA DEBELEC Prijava / Odjava
Stručno vijeće za nastavnike tambura i mandoline - ODGOĐENO Glazba i ples 22.09.2021. u 10:00 sati Sisak Ulica Ante Kovačića 1, Sisak 20.09.2021. 36 / 90 VICE ZIRDUM Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 > >>