Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Škola medijske kulture dr. Ante Peterlića Hrvatski jezik 18.08.2019. u 20:00 sati Varaždin Varaždin 31.07.2019. 51 / 68 dr. sc. Srećko Listeš Prijava / Odjava
Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje koji rade u srednjim školama Vjeronauk 22.08.2019. u 09:00 sati Zagreb Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29a 22.08.2019. 49 / 300 mr. sc. Gordana Barudžija Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika pedagoga srednjih škola Grada Zagreba Stručni suradnici - pedagozi 26.08.2019. u 09:00 sati Škola za medicinske sestre Mlinarska Mlinarska 34, zagreb 23.08.2019. 28 / 60 NATALIJA ŠNIDARIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave Istarske županije Razredna nastava 26.08.2019. u 10:00 sati Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin Šetalište Pazinske gimnazije 9 26.08.2019. 40 / 40 ROBERTA RUDELA Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave Istarske županije Razredna nastava 26.08.2019. u 10:00 sati Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin Šetalište Pazinske gimnazije 9, Pazin 26.08.2019. 40 / 40 ŽELJKA MARINKOVIĆ Prijava / Odjava
ŽSV nastavnika informatike i računalstva Karlovačke županije Informatika/Računalstvo 27.08.2019. u 09:00 sati Karlovac Kurelčeva 2 27.08.2019. 4 / 20 ĐURĐA OREŠKI Prijava / Odjava
Oblikovanje i provedba kurikuluma dječjeg vrtića Predškolski odgoj i obrazovanje 27.08.2019. u 10:00 sati DV Nova Gradiška, Nova Gradiška Alojzija Stepinca 6, Nova Gradiška 27.08.2019. 43 / 60 Luja Zamečnik, prof. Prijava / Odjava
Strucno-znanstveni skup: Ljetna škola: Odgojno-obrazovni djelatnik-nositelj promjena Opći skupovi u suorganizaciji AZOO-a 28.08.2019. u 08:00 sati Split, Rudjera Boskovica 31 Velika dvorana u sjevernom tornju Sveucilisne knjiznice u Splitu 23.08.2019. 149 / 150 Đurđica Kaurloto Martinić, dipl. pedagog Prijava / Odjava
Učenici s oštećenjem vida Učenici s teškoćama u razvoju 28.08.2019. u 09:00 sati Karlovac OŠ Dubovac 27.08.2019. 15 / 30 Vladimira Brezak, prof. Prijava / Odjava
Priprema kvalitetnog odgojno-obrazovnog konteksta i didaktičkih materijala u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Predškolski odgoj i obrazovanje 28.08.2019. u 09:30 sati Dječji vrtić Trnsko Ulica Žarka Dolinara 11, Kajzerica, Zagreb 20.08.2019. 99 / 99 mr. sc. Andreja Silić Prijava / Odjava
Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti i razvoju privrženosti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u dječjem vrtiću i školi Razredna nastava 28.08.2019. u 10:00 sati Učiteljski fakultet u Rijeci Sveučilišna avenija 6, 51 000 Rijeka 26.08.2019. 35 / 35 KRISTINA UJČIĆ-ČUČAK Prijava / Odjava
Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti i razvoju privrženosti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u dječjem vrtiću i osnovnoj školi Predškolski odgoj i obrazovanje 28.08.2019. u 10:00 sati Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna avenija 6, 51000 Rijeka, Učionica 230, 2.kat zgrade na kampusu 23.08.2019. 70 / 70 Jasna Šverko, mag.rehab.educ Prijava / Odjava
Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti i razvoju privrženosti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u dječjem vrtiću i osnovnoj školi Razredna nastava 28.08.2019. u 10:00 sati Učiteljski fakultet u Rijeci Sveučilišna avenija 6, 51 000 Rijeka 26.08.2019. 35 / 35 SANDRA MIKŠIČ Prijava / Odjava
Oblikovanje i provedba kurikuluma dječjeg vrtića Predškolski odgoj i obrazovanje 28.08.2019. u 10:00 sati DV Požega, PO Cvjetna livada, Požega Kralja Krešimira 32A, Požega 28.08.2019. 31 / 80 Luja Zamečnik, prof. Prijava / Odjava
Međužupanijsko stručno vijeće edukacijskih rehabilitatora, nastavnika i stručnih suradnika u srednjim školama i domovima Primorsko goranske, Ličko-senjske i Istarske županije Učenici s teškoćama u razvoju 28.08.2019. u 10:00 sati Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Rijeka, Senjskih uskoka 2 27.08.2019. 7 / 30 Sanja Majkić Prijava / Odjava
Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima: Izborni i posebni programi u učeničkim domovima Stručni suradnici - pedagozi i odgajatelji u učeničkim domovima 28.08.2019. u 15:00 sati Športska gimnazija - Zagreb Selska cesta 119, Zagreb 26.08.2019. 160 / 160 Miljenka Galić Prijava / Odjava
Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima: Izborni i posebni programi u učeničkim domovima Stručni suradnici - pedagozi i odgajatelji u učeničkim domovima 28.08.2019. u 15:00 sati Športska gimnazija - Zagreb Selska cesta 119, Zagreb 26.06.2019. 6 / 150 Mirela Barbaroša Šikić, prof. Prijava / Odjava
Učenici s oštećenjem vida Učenici s teškoćama u razvoju 29.08.2019. u 00:00 sati Karlovac OŠ Banija 26.08.2019. 25 / 30 Vladimira Brezak, prof. Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave Razredna nastava 29.08.2019. u 09:00 sati OŠ Vrgorac Matice hrvatske 9 29.08.2019. 10 / 30 ŽELJKA TOLIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće za GOO za učitelje OŠ Međimurske županije: Primjer dobre prakse – Projekt građanin, Medijacija, komunikacijske vještine, osnove konflikata, njihovo prepoznavanje i rješavanje - II.dio Građanski odgoj i obrazovanje 30.08.2019. u 09:00 sati OŠ Donji Kraljevec Čakovečka ul. 7, 40 320, Donji Kraljevec 30.08.2019. 10 / 30 ZDENKA NOVAK Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 > >>