Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Škola medijske kulture "Dr. Ante Peterlić" Hrvatski jezik 18.08.2021. u 20:00 sati Varaždin Hotel Park 15.07.2021. 63 / 66 dr. sc. Srećko Listeš Prijava / Odjava
ŽSV učitelja prirode i biologije Splitsko-dalmatinske županije Biologija 19.08.2021. u 07:00 sati NP Kornati terenska nastava 10.08.2021. 24 / 60 MARIJANA GUDIĆ Prijava / Odjava
Međužupanijsko stručno vijeće učitelja talijanskog jezika za Zadarsku i Ličko-senjsku županiju Strani jezik - talijanski jezik 23.08.2021. u 09:00 sati Zadar Trg Gospe Loretske 3, Zadar 23.08.2021. 15 / 30 SONJA LOVRIĆ - LILIĆ Prijava / Odjava
Međužupanijsko stručno vijeće učitelja talijanskog jezika - Zadarska i Ličko-senjsksa županija Strani jezik - talijanski jezik 23.08.2021. u 09:00 sati OŠ Krune Krstića,Zadar Trg Gospe Loretske 3. Zadar 23.08.2021. 8 / 30 INA MANDŽO FABIJANIĆ Prijava / Odjava
OSNOVNE ŠKOLE - Analize testova ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda iz kurikuluma nastavnog predmeta fizike Fizika 23.08.2021. u 09:00 sati online - Zoom / 18.08.2021. 150 / 150 doc.dr.sc. Tatjana Ivošević Prijava / Odjava
SREDNJE ŠKOLE - Analize testova ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda iz kurikuluma nastavnog predmeta fizike Fizika 23.08.2021. u 09:00 sati online - Zoom / 18.08.2021. 93 / 150 doc.dr.sc. Tatjana Ivošević Prijava / Odjava
3. stručni skup nastavnika Hrvatskoga jezika u srednjim školama Vukovarsko-srijemske županije u školskoj godini 2020./2021. Hrvatski jezik 24.08.2021. u 09:00 sati Vinkovci (na mreži) M. Teams (poveznica će biti naknadno postavljena) 24.08.2021. 16 / 100 Prijava / Odjava
Razvijanje komunikacijskih kompetencija u profesionalnom napredovanju odgojno-obrazovnih radnika te njihova akreditacija i obnovu akreditacije kao ocjenjivača/ispitivača na međunarodnim certificiranim ispitima Školski DELF A1, A2, B1 i B2 Strani jezik - francuski 25.08.2021. u 09:00 sati Zagreb, XVI.gimnazija ili na mreži Križanićeva 4a ili po pozivu na Zoom-u 18.08.2021. 13 / 15 LOREANA SELIŠEK BUTINA Prijava / Odjava
ŽSV za GOO i druge međupredmetne teme za OŠ Međimurske županije; Primjeri dobre prakse: Anksioznost, Surađuj i rasti, Virtualna učionica, Poduzetništvo, Projektne aktivnosti, SEMEP Građanski odgoj i obrazovanje 25.08.2021. u 09:00 sati NA MREŽI; online ZOOM aplikacija 24.08.2021. 50 / 50 ZDENKA NOVAK Prijava / Odjava
ŽSV za GOO i ostale međupredmetne teme za SŠ Međimurske županije. Predavanja i primjeri dobre prakse: HCK, Anksioznost, Surađuj i rasti, Virtualna učionica, Poduzetništvo, Projektne aktivnosti, SEMEP Građanski odgoj i obrazovanje 25.08.2021. u 09:00 sati na mreži platforma ZOOM 24.08.2021. 29 / 40 MONIKA PERČIĆ Prijava / Odjava
La valutazione e la motivazione didattica con con particolare attenzione alla resilienza, all’apprendimento autoregolato e al pensiero critico - III fase di implementazione della Riforma curricolare Nacionalne manjine - Talijanska 25.08.2021. u 09:30 sati Srednja talijansa skola RIjeka - Scuola media superiore italian di Fiume / Piattaforma ZOOM Erazmo Barcic 6, 51000 Rijeka 21.08.2021. 37 / 100 Patrizia Pitacco, dipl. defektolog Prijava / Odjava
Međužupanijsko stručno vijeće za nastavnike predmetnog područja Likovne umjetnosti Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije Likovna umjetnost 25.08.2021. u 10:00 sati Rijeka Frana Kurelca 1 23.08.2021. 14 / 30 DAJANA ROSATTI Prijava / Odjava
Međužupanijsko stručno vijeće za nastavnike predmetnog područja vizualnih umjetnosti i dizajna Primorsko-Goranske, Ličko-Senjske i Istarske županije Vizualne umjetnosti i dizajn 25.08.2021. u 10:00 sati Rijeka Podhumskih žrtava 4 24.08.2021. 4 / 30 TONČI PERANIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave Istarske županije (Buje, Buzet) Razredna nastava 25.08.2021. u 10:00 sati OŠ "Vazmoslav Gržalja" Buzet - PŠ Roč Roč bb 25.08.2021. 11 / 30 ŽELJKA MARINKOVIĆ Prijava / Odjava
Pisci na mreži - gošća Marijana Radmilović Hrvatski jezik 25.08.2021. u 17:00 sati Korištenjem interneta - online Korištenjem interneta - online 25.08.2021. 111 / 200 Mirela Barbaroša Šikić, prof. Prijava / Odjava
Međužupanijski stručni skup za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i Virovitičko-podravsku županiju Biologija 26.08.2021. u 09:00 sati online Microsoft Teams 25.08.2021. 20 / 40 LJILJANA VIDOVIĆ Prijava / Odjava
Timski pristup u rješavanju izazova Učenici s teškoćama u razvoju 26.08.2021. u 09:30 sati Zagreb online Zoom 24.08.2021. 200 / 200 Mara Capar, prof. Prijava / Odjava
Primjena predmetnog kurikuluma kemije s naglaskom na razvijanje prirodoslovne pismenosti učenika - učitelji i nastavnici kemije Krapinsko-zagorske županije i učitelji kemije Zagrebačke županije Kemija 26.08.2021. u 09:30 sati Krapina - licem u lice ili online ovisno o epidemiološkoj situaciji Adresa stručnog skupa će biti naknadno objavljena 24.08.2021. 10 / 40 Marijana Toljan, prof. Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavnika povijesti u gimnazijama Grada Zagreba Povijest 26.08.2021. u 10:00 sati Online poveznica će biti postavljena naknadno 26.08.2021. 44 / 100 Prijava / Odjava
Katehetska ljetna škola SŠ Vjeronauk 26.08.2021. u 10:00 sati online Zoom platforma 24.08.2021. 109 / 200 mr. sc. Gordana Barudžija, Tomislav Tomasić, prof. Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 > >>