Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Stručno metodičke teme u području školskog knjižničarstva Stručni suradnici - knjižničari 21.11.2017. u 10:00 sati Osnovna škola „Lapad“ Ulica od Batale 14, 20 000 Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija 20.11.2017. 24 / 40 Ana Saulačić, prof. Prijava / Odjava
Smanjenje rizika od katastrofe Školski menadžment/ravnatelji osnovne škole 21.11.2017. u 10:00 sati Osnovna škola Brodarica, Brodarica Gomljanik 100 20.11.2017. 16 / 24 EMIL BOŽIKOV Prijava / Odjava
1. ŽSV stručnih suradnika pedagoga osnovnih škola Međimurske i Varaždinske županije u šk.god.2017./2018. Stručni suradnici - pedagozi 21.11.2017. u 10:00 sati Donja Dubrava - OŠ Donja Dubrava Krbulja 21, 40328 Donja Dubrava 21.11.2017. 41 / 45 MIHAELA MARTINČIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavnika njemačkog jezika u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije: Digitale Werkzeuge und Medien im Unterricht; Integrirana nastava Strani jezik - njemački 21.11.2017. u 15:00 sati Krapina Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina 21.11.2017. 18 / 20 JASMINKA PERNJEK Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja matematike Primorsko-goranske županije (prsten grada Rijeke i otoci) Matematika 21.11.2017. u 15:00 sati Osnovna škola Kostrena Kostrena, Žukanica 1 21.11.2017. 46 / 60 NEVIA GRBAC Prijava / Odjava
Županijski stručni skup Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije (PGŽ i LSŽ 2) Matematika 21.11.2017. u 15:00 sati Osnovna škola Kostrena Kostrena, Žukanica 1 21.11.2017. 31 / 50 SNJEŽANA KOMADINA Prijava / Odjava
Županijski stručni skup Primorsko - goranske i Ličko - senjske županije (PGŽ i LSŽ 1) Matematika 21.11.2017. u 15:00 sati Osnovna škola Kostrena Kostrena, Žuknica 1 21.11.2017. 29 / 60 ALENA DIKA Prijava / Odjava
ŽSV učitelja i nastavnika njemačkoga jezika Brodsko- posavske županije Strani jezik - njemački 21.11.2017. u 15:00 sati Osnovna škola "Vjekoslav Klaić" Kralja Tomislava 75, Garčin 20.11.2017. 35 / 37 ANEMARIJA RUČEVIĆ Prijava / Odjava
ŽSV učitelja matematike Osječko-baranjske županije, Aktiv 2 Matematika 21.11.2017. u 16:00 sati OŠ"Mladost" Osijek Sjenjak 7 21.11.2017. 58 / 60 BRANKICA MAJDIŠ Prijava / Odjava
1. ŽSV učitelja glazbene kulture Osječko - baranjske županije Glazbena kultura/umjetnost 21.11.2017. u 16:00 sati OŠ Višnjevac Crni put 41 20.11.2017. 36 / 50 ALMA MANCE Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike Varaždinske županije Matematika 21.11.2017. u 16:00 sati Gospodarska škola Varaždin Božene Plazzeriano 5, Varaždin 21.11.2017. 34 / 50 MIROSLAV SMUĐ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja glazbene kulture Krapinsko-zagorske županije Glazbena kultura/umjetnost 21.11.2017. u 16:00 sati Srednja škola Krapina Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina 21.11.2017. 17 / 26 ANITA HABIJANEC Prijava / Odjava
ŽSV nastavnika glazbene umjetnosti srednjih škola Virovitičko-podravske, Glazbena kultura/umjetnost 21.11.2017. u 16:00 sati OŠ Višnjevac Crni put 41, Višnjevac 20.11.2017. 9 / 25 LIDIJA NEZNANOVIĆ Prijava / Odjava
1. ŽSV učitelja razredne nastave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Razredna nastava 21.11.2017. u 17:00 sati ČOŠ J.A. Komenskog, Daruvar Masarykova 5 20.11.2017. 44 / 50 SVJETLUŠKA PROKOPIĆ Prijava / Odjava
Županijski stručni skup učitelja razredne nastave BBŽ ( 2. vijeće) Razredna nastava 21.11.2017. u 17:00 sati Češka osnovna škola Jana Amose Komenskog Daruvar Masarikova 5 , Daruvar 20.11.2017. 32 / 45 SLAVICA BUBLIĆ Prijava / Odjava
ŽSV učitelja razredne nastave u Primorsko- goranskoj županiji za OŠ "Kantrida ", OŠ- SE " San Nicolo", OŠ "Podmurvice" i OŠ Eugen Kumičić Razredna nastava 21.11.2017. u 17:00 sati OŠ Eugen Kumičić Rijeka, Franje Čandeka 40 21.11.2017. 24 / 50 VESNA RASPOLIĆ Prijava / Odjava
ŽSV nastavnika Hrvatskoga jezika u srednjim školama Karlovačke županije Hrvatski jezik 21.11.2017. u 17:00 sati Gimnazija Karlovac Rakovac 4, Karlovac 21.11.2017. 15 / 30 MARTINA VIČIĆ CRNKOVIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće iz engleskog jezika za srednje škole Zadarske županije Strani jezik - engleski 21.11.2017. u 17:00 sati Klasična gimnazija Ivana Pavla II Jerolima Vidulića 2, 23 000 Zadar 21.11.2017. 20 / 35 VANJA BAJLO Prijava / Odjava
Stručni skup Županijskog stručnog vijeća učitelja razredne nastave Virovitičko-podravske županije, OŠ Petra Preradovića Pitomača i OŠ August Cesarec Špišić Bukovica Razredna nastava 21.11.2017. u 17:00 sati Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača Trg kralja Tomislava 9, Pitomača 21.11.2017. 41 / 48 SLAVICA BARTOLIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave Grada Zagreba (OŠ Frana Galovića, I.osnovna škola Dugave, OŠ Odra i OŠ Otok) Razredna nastava 21.11.2017. u 18:00 sati Zagreb Osnovna škola Otok, Gradićeva 4 20.11.2017. 67 / 70 VESNA JAVOROVIĆ Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>