Upitnici

Molimo vas popunite upitnik kako bi mogli unaprijediti naše usluge.

Upitnik vezan uz skup Razvijanje komunikacijskih kompetencija u profesionalnom napredovanju odgojno-obrazovnih radnika te njihova akreditacija kao ocjenjivača/ispitivača na međunarodnim certificiranim ispitima Školski DELF A1, A2, B1 i B2


Popuni upitnik

Upitnik vezan uz skup Zajednice učenja za mir: kako mogu pridonijeti izgradnji boljih odnosa u školi


Popuni upitnik

Katehetska ljetna škola "Katolički vjeronauk u procesu kurikularne reforme"

Poštovana kolegice, poštovani kolega,

molimo Vas da upitnik popunite u cijelosti jer nam je Vaše mišljenje nakon sudjelovanja u ovome stručnom skupu dragocjeno za unapređivanje kvalitete skupa.

Popuni upitnik

Upitnik vezan uz skup Uloga razrednika u provođenju preventivnih programa


Popuni upitnik

Metoda grupne dinamike "Interakcija usmjerena na temu"

Poštovana kolegice, poštovani kolega,

molimo Vas da upitnik popunite u cijelosti jer nam je vaše mišljenje nakon sudjelovanja u ovome stručnom skupu dragocjeno za unapređivanje kvalitete skupa.
Popuni upitnik

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita iz Vjeronauka (Split, 14. rujna 2019.)

Poštovana kolegice, poštovani kolega,

molimo Vas da upitnik popunite u cijelosti jer nam je Vaše mišljenje nakon sudjelovanja u ovome stručnom skupu dragocjeno za unapređivanje kvalitete skupa.

Popuni upitnik

Upitnik vezan uz skup Manifestacija "JESEN U ČUČERJU 2019. #dubravausrcu"


Popuni upitnik


Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Međužupanijski skup školskih knjižničara OBŽ i VSŽ: Kreativnost i inovativnost u radu školskih knjižničara Stručni suradnici - knjižničari 23.09.2019. u 09:00 sati OSIJEK OŠ "MLADOST" Osijek, Sjenjak 7 22.09.2019. 77 / 100 LJILJANA ŠAKIĆ Prijava / Odjava
Razvoj kritičkoga mišljenja od najranije dobi u kontekstu ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Predškolski odgoj i obrazovanje 24.09.2019. u 09:30 sati Dječji vrtić Medveščak Voćarska 69, Zagreb 23.09.2019. 111 / 115 mr. sc. Andreja Silić Prijava / Odjava
Međužupanijski stručni skup Tjelesna i zdravstvena kultura 24.09.2019. u 13:00 sati Staro Petrovo selo OŠ Ivana Gorana Kovačića, Ul. Matije Gupca 29, 35420, Staro Petrovo Selo 23.09.2019. 35 / 40 Mikić Mirna Prijava / Odjava
ŽSV učitelja Glazbene kulture Ličko - senjske županije Glazbena kultura/umjetnost 24.09.2019. u 14:00 sati Gospić, OŠ dr. Jure Turića Miroslava Kraljevića 15 24.09.2019. 5 / 15 MARINELA BOŽIĆ Prijava / Odjava
ŽSV vjeroučitelja srednjih škola Požeške biskupije Vjeronauk 24.09.2019. u 16:00 sati Pakrac Bolnička 59 24.09.2019. 22 / 30 DRAGANA AKŠAMOVIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja tehničke kulture Koprivničko- križevačke županije Tehnička kultura 24.09.2019. u 16:00 sati OŠ " Đuro Ester" Koprivnica Trg slobode 5. Koprivnica 23.09.2019. 13 / 20 TIJANA MARTIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja osnovnih škola Vukovarsko - srijemske županije Vjeronauk 24.09.2019. u 16:30 sati Vukovar OŠ Dragutina Tadijanovića, 204.vukovarske brigade 24a 24.09.2019. 18 / 30 Marina Živić Prijava / Odjava
Stručno vijeće vjeroučitelja Posavskog arhiđakonata Požeške biskupije Vjeronauk 24.09.2019. u 16:30 sati Rešetari V. Nazora 23 24.09.2019. 24 / 32 VESNA HODAK Prijava / Odjava
ŽSV vjeroučitelja osnovnih škola u Prstenu oko grada Zadra Vjeronauk 24.09.2019. u 16:30 sati Bibinje Gumla 3 24.09.2019. 31 / 50 RUŽICA ANUŠIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće vjeronauka osnovnih i srednjih škola - grad Zadar Vjeronauk 24.09.2019. u 17:00 sati OŠ Šime Budinića Zadar Put Šimunova 4 23.09.2019. 34 / 58 MARIJANA DELLAVIA Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja likovne kulture Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije Likovna kultura 25.09.2019. u 14:00 sati OŠ Ljudevita Gaja Ljudevita Gaja 24, 35400 Nova Gradiška 23.09.2019. 15 / 30 ANDREA GAŠPAREC DRAŽIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja fizike u osnovnim školama Varaždinske županije Fizika 25.09.2019. u 16:00 sati I. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN Kralja Petra Krešimira IV. 10, Varaždin 25.09.2019. 17 / 30 SLAVICA NOVOTNI Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće Sinj-Imotski Vjeronauk 25.09.2019. u 16:00 sati Cista Velika Cesta dr. Franje Tuđmana 60 24.09.2019. 30 / 60 HRVOJE ROGULJ Prijava / Odjava
III. stručni skup učitelja Hrvatskoga jezika Hrvatski jezik 25.09.2019. u 17:00 sati OŠ Fausta Vrančića Šibenik Trg Ivana Gorana Kovačića 2, Šibenik 25.09.2019. 10 / 20 VIKTORIJA LOKAS Prijava / Odjava
3. stručni skup učitelja hrvatskoga jezika Hrvatski jezik 25.09.2019. u 17:00 sati Osnovna škola Fausta Vrančića. Šibenik Trg Ivana Gorana Kovačića 2, Šibenik 25.09.2019. 11 / 20 GORDANA KOKIĆ BADŽIM Prijava / Odjava
Pisci na mreži - gost Seid Serdarević Hrvatski jezik 25.09.2019. u 17:00 sati Korištenjem interneta - online Korištenjem interneta - online 25.09.2019. 42 / 150 Mirela Barbaroša Šikić, prof. Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja Kaštela - Solin - Trogir Vjeronauk 25.09.2019. u 18:00 sati Osnovna škola kneza Trpimira Eugena Kumičića 2, Kaštel Gomilica 25.09.2019. 29 / 50 ZDENKA KROKAR Prijava / Odjava
Dijete s oštećenjem vida u dječjem vrtiću Učenici s teškoćama u razvoju 26.09.2019. u 10:00 sati Zagreb (COO "V. Bek") Kušlanova 59a, Zagreb 26.09.2019. 19 / 30 Mara Capar, prof. Prijava / Odjava
Županisko stručno vijeće učitelja hrvatskoga jezika Međimurske županije Hrvatski jezik 26.09.2019. u 15:30 sati OŠ Nedelišće – PŠ Pušćine Školska 20, 40305 Pušćine 25.09.2019. 43 / 70 JULIJANA LEVAK Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja informatike u osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije Informatika/Računalstvo 26.09.2019. u 16:00 sati OŠ "Braća Radić" Koprivnica Miklinovec 6a 26.09.2019. 27 / 32 MAJA PUHAČ Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>