Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Strategije učenja i poučavanja Programi e-učenja AZOO-a 02.05.2017. u 00:00 sati https://loomen.carnet.hr/ online 27.04.2017. 100 / 100 Loranda Miletić, prof. Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita u osnovnoj školi Stručni suradnici - psiholozi 03.05.2017. u 10:00 sati OŠ Vrbani Listopadska 8, Zagreb 28.04.2017. 12 / 30 Vesna Ivasović Prijava / Odjava
Unaprjeđenje mentorskog rada učitelja i nastavnika fizike Fizika 03.05.2017. u 10:00 sati Vinkovci Tehnička škola Ruđera Boškovića 03.05.2017. 8 / 80 dr. sc. Verica Jovanovski Prijava / Odjava
Odgoj i školovanje djece i učenika iz spektra autizma u redovitim odgojno-obrazovnim programima Učenici s teškoćama u razvoju 03.05.2017. u 14:00 sati OŠ Centar u Rijeci Ul. Podhumskih žrtava 5, Rijeka 03.05.2017. 20 / 30 Robert Cimperman, prof. Prijava / Odjava
Jačanje kompetencija odgojitelja u području umjetničkog dramskog i scenskog izražavanja i kulture (na materinskom i stranome jeziku) Predškolski odgoj i obrazovanje 04.05.2017. u 09:30 sati Dječji vrtić Vjeverica Ksaverska cesta 14, Zagreb 28.04.2017. 56 / 60 mr. sc. Andreja Silić Prijava / Odjava
Webinar „Stručna usavršavanja u inozemstvu u okviru eTwinning-a, aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) i Euroguidance-a EU fondovi i programi 04.05.2017. u 13:30 sati online online 30.04.2017. 100 / 100 Boris Vampula, univ.spec.cin. Prijava / Odjava
Učenik s oštećenjem vida u redovnoj školi Učenici s teškoćama u razvoju 04.05.2017. u 16:30 sati Čakovec Kralja Tomislava 43, Čakovec 02.05.2017. 26 / 30 Mara Capar, prof. Prijava / Odjava
Učenje i življenje Pestalozzi vrijednosti i načela u odgoju i obrazovanju Programi e-učenja AZOO-a 05.05.2017. u 00:00 sati https://loomen.carnet.hr/ https://loomen.carnet.hr/ 30.04.2017. 37 / 37 Renata Ozorlić-Dominić, univ. spec. Prijava / Odjava
Katehetska proljetna škola za vjeroučitelje osnovnih škola - Radost učenja i poučavanja Vjeronauk 05.05.2017. u 09:00 sati Zagreb Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29a 05.05.2017. 350 / 350 Dalibor Adžić, prof. Prijava / Odjava
Montessori - odgoj za mir Predškolski odgoj i obrazovanje 05.05.2017. u 09:00 sati Zagreb Školska knjiga, Masarykova 28 02.05.2017. 28 / 200 mr. sc. Inga Seme Stojnović Prijava / Odjava
Jačanje kompetencija odgojitelja u području umjetničkog dramskog i scenskog izražavanja i kulture (na materinskom i stranome jeziku) Predškolski odgoj i obrazovanje 05.05.2017. u 09:30 sati Dječji vrtić Vrapče N. Gorjanskog 7, Zagreb 28.04.2017. 63 / 70 mr. sc. Andreja Silić Prijava / Odjava
12. Festival matematike Matematika 05.05.2017. u 10:00 sati Hotel Park Plaza Histria, Pula Verudela 17, 52100 Pula 05.05.2017. 138 / 150 Vesko Nikolaus, prof. Prijava / Odjava
Primjena glazbenih aktivnosti u radu s djecom rane i predškolske dobi Predškolski odgoj i obrazovanje 05.05.2017. u 10:00 sati Dom kulture i sporta „PraktikUm“, Dječji vrtić „Orepčići“ Ulica Jurja Strossmayera 29, Kraljevica 04.05.2017. 6 / 40 Jasna Šverko, mag.rehab.educ Prijava / Odjava
OPĆI STRUČNI SKUP u suorganizaciji AZOO: Montessori-put mira Predškolski odgoj i obrazovanje 05.05.2017. u 13:00 sati Zagreb, DV Srčeko - Stručno-razvojni centar Montessori Pantovčak 115 01.05.2017. 30 / 200 Darija Drviš, prof. Prijava / Odjava
Uporaba novih tehnologija u nastavi francuskog jezika (početni) Strani jezik - francuski 06.05.2017. u 09:00 sati IX. gimnazija, Zagreb Dobojska 12, 10 000 Zagreb 04.05.2017. 13 / 20 Slavenka Markota, prof. Prijava / Odjava
Dokumentiranje u cilju planiranja i oblikovanja kurikuluma vrtića Predškolski odgoj i obrazovanje 09.05.2017. u 10:00 sati Dječji vrtić „Opatija“, galerija „Laurus“ Trg slobode 14, Lovran 08.05.2017. 14 / 50 Jasna Šverko, mag.rehab.educ Prijava / Odjava
Modul 7.: Odgoj i školovanje djece i učenika s intelektualnim teškoćama u redovitim odgojno-obrazovnim programima Učenici s teškoćama u razvoju 09.05.2017. u 14:00 sati Osnovna škola Ivana Zajca u Rijeci Škurinjska cesta 7a 08.05.2017. 8 / 40 Robert Cimperman, prof. Prijava / Odjava
Standardizacija kriterija kvalitete kao preduvjet razvoja kurikuluma dječjeg vrtića i uloga ravnatelja – 21. Dani dječjih vrtića Grada Zagreba Predškolski odgoj i obrazovanje 10.05.2017. u 09:00 sati Mala dvorana V. Lisinski Zagreb 04.05.2017. 100 / 220 mr. sc. Inga Seme Stojnović Prijava / Odjava
Opasnosti od izlaganja Suncu i UV zračenju Biologija 10.05.2017. u 10:00 sati Osijek OŠ Antuna Mihanovića, Gundulićeva 5a 05.05.2017. 19 / 50 Marina Ništ, prof. Prijava / Odjava
Opasnosti od izlaganja Suncu i UV zračenju Biologija 10.05.2017. u 14:30 sati Osijek OŠ Antuna Mihanovića, Gundulićeva 5a 05.05.2017. 49 / 50 Marina Ništ, prof. Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>