Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
22. Škola medijske kulture "Dr. Ante Peterlić" Hrvatski jezik 18.08.2020. u 20:00 sati Varaždin Varaždin 01.08.2020. 58 / 67 dr. sc. Srećko Listeš Prijava / Odjava
Briga o mentalnom zdravlju hospitalizirane djece Opći skup (interdisciplinarni) 24.08.2020. u 10:00 sati Rijeka HZJZ, Krešimirova 52a, V. kat 20.08.2020. 19 / 30 Alma Rovis Brandić Prijava / Odjava
Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje koji rade u srednjim školama "Doticaji s ranjivošću u vjeroučiteljskom pozivu" Vjeronauk 25.08.2020. u 09:00 sati Zagreb Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29a 25.08.2020. 88 / 100 mr. sc. Gordana Barudžija Prijava / Odjava
Državni stručni skup - Razvoj kompetencija učitelja i nastavnika kao poticaj kreiranju i izvedbi nastave glazbene kulture i glazbene umjetnosti u skladu s kurikularnim promjenama Glazbena kultura/umjetnost 25.08.2020. u 10:00 sati Online Bit će naknadno objavljena 20.08.2020. 138 / 200 dr. sc. Anita Gergorić Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita iz povijesti Povijest 25.08.2020. u 11:00 sati Osnovna škola Split 3 Bruna Bušića 6, Split 18.08.2020. 6 / 25 Loranda Miletić, prof. Prijava / Odjava
Državni stručni skup “Uloga umjetničkog obrazovanja u razvoju kompetencija za 21. stoljeće“ Glazba i ples 25.08.2020. u 12:00 sati ONLINE Teams 17.08.2020. 200 / 200 Alica Hergešić, prof. Prijava / Odjava
Implementacija preventivnog programa Imam stav, edukacija trenera Školski preventivni programi 26.08.2020. u 09:00 sati Stubičke Toplice Hotel Matija Gubec 13.08.2020. 6 / 6 Alma-Marija Rovis Brandić, mag. paed. soc. Prijava / Odjava
Novi kurikul logike Logika 26.08.2020. u 10:00 sati Rijeka Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka, Frana Kurelca 1 24.08.2020. 0 / 30 TOMISLAV REŠKOVAC Prijava / Odjava
Pisci na mreži - gošća Nada Topić Hrvatski jezik 26.08.2020. u 17:00 sati Korištenjem interneta - online Korištenjem interneta - online 26.08.2020. 42 / 150 Mirela Barbaroša Šikić, prof. Prijava / Odjava
Državni stručni skup nastavnika „Inovativna nastava matematike“ Matematika 27.08.2020. u 09:00 sati virtualno, putem platforme Microsoft Teams Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek 25.08.2020. 482 / 500 Jelena Noskov, prof. Prijava / Odjava
Utjecaj suvremene tehnologije na zdravlje i okoliš Kemija 27.08.2020. u 09:00 sati online online 17.08.2020. 79 / 100 Borjanka Smojver, dipl. ing. Prijava / Odjava
Utjecaj suvremene tehnologije na zdravlje i okoliš-Održivi razvoj (dvodnevni skup) Biologija 27.08.2020. u 09:00 sati online online 13.08.2020. 75 / 75 Marina Ništ, prof. Prijava / Odjava
Utjecaj suvremene tehnologije na zdravlje i okoliš Geografija 27.08.2020. u 09:00 sati online online 17.08.2020. 75 / 100 Vesna Milić, dipl. geograf Prijava / Odjava
Razvijanje komunikacijskih kompetencija u profesionalnom napredovanju odgojno-obrazovnih radnika te njihova akreditacija i obnovu akreditacije kao ocjenjivača/ispitivača na međunarodnim certificiranim ispitima Školski DELF A1, A2, B1 i B2 Strani jezik - francuski 27.08.2020. u 09:00 sati Zagreb Klasična gimnazija, Križanićeva 4a 17.08.2020. 9 / 15 LOREANA SELIŠEK BUTINA Prijava / Odjava
Izrada ispita znanja prema ishodima učenja - OSNOVNE ŠKOLE Hrvatski jezik 27.08.2020. u 09:00 sati Split OŠ Mejaši, Split 27.08.2020. 45 / 45 dr. sc. Srećko Listeš Prijava / Odjava
Kurikulum za učitelje i nastavnike mađarskoga jezika A modela Nacionalne manjine - Mađarska 27.08.2020. u 09:00 sati FMPD-Pokazno gospodarstvo i centar mladežii, Kopačevo Kiš Ferenca 15 15.08.2020. 13 / 25 Erna Varga, prof. Prijava / Odjava
Razvoj fizičkih koncepata pomoću istraživanja prirodnih pojava Fizika 27.08.2020. u 10:00 sati Prirodoslovno grafička škola Rijeka Vukovarska ul. 58 25.08.2020. 25 / 60 doc.dr.sc. Tatjana Ivošević Prijava / Odjava
Izrada ispita znanja prema ishodima učenja - OSNOVNE ŠKOLE Hrvatski jezik 28.08.2020. u 09:00 sati Split OŠ Mejaši, Split 28.08.2020. 45 / 45 dr. sc. Srećko Listeš Prijava / Odjava
Novi kurikul logike Logika 28.08.2020. u 10:00 sati Split III. gimnazija, Split, Matice hrvatske 11 26.08.2020. 0 / 30 TOMISLAV REŠKOVAC Prijava / Odjava
Novi kurikul logike Logika 31.08.2020. u 10:00 sati Osijek II. gimnazija Osijek, Kamila Firingera 5 30.08.2020. 0 / 30 TOMISLAV REŠKOVAC Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 > >>