Upitnici

Molimo vas popunite upitnik kako bi mogli unaprijediti naše usluge.

Upitnik vezan uz skup „Upravljanje projektima, mobilnost i konkurentnost na tržištu rada - eTwinning, Erasmus+“


Popuni upitnik

Upitnik vezan uz skup Medijska i informacijska pismenost: „Kulturalno mapiranje“ Erin Meyer


Popuni upitnik


Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Uloga stručnog suradnika pedagoga u stvaranju uvjeta za inkluziju Stručni suradnici - pedagozi 21.03.2018. u 09:00 sati OŠ Dubovac Primorska ulica 9, 47000 Karlovac 21.03.2018. 28 / 35 Senka Soldat, prof. Prijava / Odjava
Domovinski rat Povijest 21.03.2018. u 18:00 sati Zagreb Habdelićeva 2 20.03.2018. 49 / 80 Timur Križak, prof. Prijava / Odjava
Rad na usklađivanju kataloga poslova stručnih suradnika pedagoga Stručni suradnici - pedagozi 22.03.2018. u 10:00 sati Gospić, hotel "Ana" Zagrebačka 18, 53000 Gospić 21.03.2018. 40 / 60 Đurđica Kaurloto Martinić/Mirjana Kazija Prijava / Odjava
Uloga stručnog suradnika pedagoga u stvaranju uvjeta za inkluziju Stručni suradnici - pedagozi 23.03.2018. u 09:30 sati Oš Grgura Karlovčana Đure Basaričeka 5 d, Đurđevac 23.03.2018. 40 / 50 Senka Soldat, prof. Prijava / Odjava
IV. studijski dani: učenje stranih jezika orijentirano na sadržaj Strani jezik - njemački 23.03.2018. u 09:30 sati Goethe-Institut, Novinarski dom Perkovčeva 2, Zagreb 15.03.2018. 173 / 180 Marko Javorina, prof. Prijava / Odjava
8. godišnja konferencija voditeljica i voditelja programa „Rastimo zajedno“ i „Rastimo zajedno Plus“ Predškolski odgoj i obrazovanje 23.03.2018. u 10:00 sati Rab Hotel Padova 20.03.2018. 197 / 200 mr. sc. Inga Seme Stojnović Prijava / Odjava
Posebnosti rada u bolničkim odjelima Opći skup (interdisciplinarni) 23.03.2018. u 10:00 sati Plitvička Jezera Plitvice, Mukinje 42, 53231 Plitvička Jezera 14.03.2018. 34 / 34 Alma-Marija Rovis Brandić, mag. paed. soc. Prijava / Odjava
Vrednovanje u razrednoj nastavi Razredna nastava 23.03.2018. u 13:00 sati Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja", II. istarske brigade 18, Buzet, PŠ Roč, Roč Roč 21.03.2018. 24 / 34 Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ. Prijava / Odjava
Il percorso della lettura: valori e aperture nei testi contemporanei PER INSEGNANTI DI CLASSE Nacionalne manjine - Talijanska 23.03.2018. u 15:00 sati Sveučilište u Rijeci - Università degli studi di Fiume / Filozofski fakultet u Rijeci - Facoltà di lettere e filosofia Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka - Fiume 23.03.2018. 29 / 40 Patrizia Pitacco, dipl. defektolog Prijava / Odjava
Il percorso della lettura: valori e aperture nei testi contemporanei PER EDUCATORI Nacionalne manjine - Talijanska 23.03.2018. u 16:00 sati Sveučilište u Rijeci - Università degli studi di Fiume / Filozofski fakultet u Rijeci - Facoltà di lettere e filosofia Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka - Fiume 23.03.2018. 16 / 40 Patrizia Pitacco, dipl. defektolog Prijava / Odjava
Dramska pedagogija Nacionalne manjine - Mađarska 23.03.2018. u 16:00 sati Orahovica Put Merkura bb 20.03.2018. 21 / 24 Erna Varga, prof. Prijava / Odjava
STRUČNI SKUP ZA ODGOJITELJE SA STEČENIM ZVANJEM MENTORA/SAVJETNIKA: Profesionalni i osobni razvoj Predškolski odgoj i obrazovanje 26.03.2018. u 13:00 sati Dječji vrtić "Grigor Vitez", Split Kliška 4 26.03.2018. 42 / 45 Tončica Kalilić, dipl. defektolog Prijava / Odjava
Asistivna tehnologija u radu s djecom /učenicima s teškoćama u razvoju Učenici s teškoćama u razvoju 27.03.2018. u 10:00 sati Srednja škola Čakovec, Čakovec J. Gotovca 2, Čakovec 25.03.2018. 60 / 70 Mara Capar, prof. Prijava / Odjava
Pisci na mreži - gost Korana Serdarević Hrvatski jezik 28.03.2018. u 17:00 sati Korištenjem interneta - online Korištenjem interneta - online 28.03.2018. 103 / 150 Mirela Barbaroša Šikić, prof. Prijava / Odjava
Metode profesionalnog razvoja učitelja Interdisciplinarni 29.03.2018. u 09:00 sati Osijek Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Istarska 3 26.03.2018. 25 / 25 mr. sc. Sanja McMurtry Prijava / Odjava
Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike pripravnike, učitelje i nastavnike do pet godina staža u osnovnim i srednjim školama Brodsko-posavske, Požeško-slavonske županije, grad Vinkovci i Županja s okolicom Hrvatski jezik 29.03.2018. u 09:00 sati OŠ "Ivan Goran Kovačić" Slavonski Brod Ulica Huge Badalića 8, Slavonski Brod 27.03.2018. 30 / 30 Marija Matić prof. Prijava / Odjava
Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije Tjelesna i zdravstvena kultura 29.03.2018. u 10:00 sati Rijeka Osnovna škola „Srdoči“ Rijeka, Ante Modrušana 33 Rijeka 27.03.2018. 51 / 80 Davor Juriša, prof. Prijava / Odjava
Scenariji poučavanja i digitalni obrazovni sadržaji – II dio-radionice Fizika 29.03.2018. u 10:00 sati Gimnazija Andrije Mohorovičić, Rijeka Gimnazija Andrije Mohorovičić, Ul. Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka 23.03.2018. 42 / 50 doc.dr.sc. Tatjana Ivošević Prijava / Odjava
Vrednovanje učeničkih postignuća – osnovni koncepti Programi e-učenja AZOO-a 03.04.2018. u 08:00 sati online online 29.03.2018. 100 / 100 Ivana Jurjević Jovanović, Linda Grubišić Belina Prijava / Odjava
EUROCLASSICA RAGUSINA TERTIA - hommage Ovidiju Klasični jezici 03.04.2018. u 09:00 sati Sveučilište u Dubrovniku Ulica branitelja Dubrovnika 29, 20000, Dubrovnik 28.02.2018. 12 / 70 Tonći Maleš, prof. Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>