Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Vrednovanje u matematičkom obrazovanju - državni skup učitelja i nastavnika matematike Matematika 26.06.2017. u 09:00 sati LifeClass Terme Sveti Martin Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri 23.06.2017. 436 / 450 Neda Lesar, Vesko Nikolaus Prijava / Odjava
Sprječavanje ranog napuštanja školovanja pomoću inkluzivnih strategija Građanski odgoj i obrazovanje 26.06.2017. u 09:00 sati OŠ Orehovica, Orehovica OŠ Orehovica, Školska ulica 2, 40322 Orehovica 26.06.2017. 25 / 70 Nevenka Lončarić-Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak Prijava / Odjava
Prilagodba nastavnih materijala za rad s učenicima s teškoćama u učenju Strani jezik - engleski 26.06.2017. u 09:30 sati Zagreb OŠ Poliklinike SUVAG, Kneza Ljudevita Posavskog 10, 10000 Zagreb 25.06.2017. 60 / 60 Dubravka Kovačević, prof. Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Predškolski odgoj i obrazovanje 26.06.2017. u 09:30 sati Dječji vrtić Vedri dani Zagreb, Šubićeva 12a 20.06.2017. 55 / 60 Sanja Jelovčić, prof. Prijava / Odjava
Poduzetničko obrazovanje u praksi Poduzetništvo 26.06.2017. u 10:00 sati OŠ Domovinske zahvalnosti, Knin Josipa Jovića 2, 22 300 Knin 26.06.2017. 61 / 66 Vesna Marović, dipl. oec. Prijava / Odjava
Jezični sadržaji kao polazište za objektivnije vrednovanje u jezičnom izražavanju Razredna nastava 26.06.2017. u 10:00 sati Karlovac Osnovna škola "Braća Seljan", Karlovac 25.06.2017. 82 / 100 Jasmina Hamer, mag. prim. educ. Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita (II. dio) za učitelje hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije i Grada Zagreba Hrvatski jezik 26.06.2017. u 10:00 sati OŠ Dobriše Cesarića, Zagreb Zagreb, K. Š. Đalskoga 29, 21.06.2017. 30 / 30 dr. sc. Marijana Češi Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita, II. dio - za UČITELJE pripravnike Varaždinske i Međimurske županije Hrvatski jezik 26.06.2017. u 10:00 sati OŠ Dobriše Cesarića, Zagreb K. Š. Đalskog 29 21.06.2017. 8 / 15 Mirela Barbaroša Šikić, prof. Prijava / Odjava
Posebnost i važnost školskoga kurikuluma Razredna nastava 26.06.2017. u 10:00 sati Dom kulture Metković Metković 26.06.2017. 212 / 250 dr. sc. Ines Blažević Prijava / Odjava
Geologija u nastavi Geografije u osnovnim i srednjim školama Geografija 27.06.2017. u 07:00 sati Baške Oštarije Baške Oštarije 18.06.2017. 8 / 15 Vesna Milić, dipl. geograf Prijava / Odjava
Geologija u nastavi Biologije u osnovnim i srednjim školama Biologija 27.06.2017. u 07:00 sati Baške Oštarije Baške Oštarije 18.06.2017. 15 / 20 Lydia Lugar, prof. Prijava / Odjava
Komunikacijski tekstovi u nastavi Hrvatskoga jezika Hrvatski jezik 27.06.2017. u 09:00 sati Zadar OŠ Krune Krstića, Trg Gospe Loretske 3, 23 000 Zadar 27.06.2017. 67 / 90 mr. sc. Jasna Pandžić Prijava / Odjava
Posebnost i važnost školskoga kurikuluma Razredna nastava 27.06.2017. u 09:00 sati Filozofski fakultet u Splitu Teslina 12 27.06.2017. 250 / 250 dr. sc. Ines Blažević Prijava / Odjava
Profesionalni put učitelja: od razdoblja pripravnika do razdoblja stabilnosti (za učitelje do 8 godina staža) Razredna nastava 27.06.2017. u 09:00 sati Zadar OŠ Šime Budinića, Put Šimunova 4, 23 000 Zadar 27.06.2017. 35 / 50 Jadranka Domazet, dipl. učitelj Prijava / Odjava
Prilagodba nastavnih materijala za rad s učenicima s teškoćama u učenju Strani jezik - engleski 27.06.2017. u 09:30 sati Koprivnica OŠ "Brača Radić", Miklinovec 16, 48000 Koprivica 26.06.2017. 43 / 60 Dubravka Kovačević, prof. Prijava / Odjava
Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike fizike: Interdisciplinarnost i primjenjivost fizike u drugim područjima Fizika 27.06.2017. u 10:00 sati Osijek Fakultet elektrotehinke, računarstva i informacijskih tehnologija, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek 23.06.2017. 132 / 140 dr. sc. Verica Jovanovski Prijava / Odjava
Stručno-metodička prirpema za polaganje stručnoga ispita, II. dio za NASTAVNIKE pripravnike u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji i Gradu Zagrebu Hrvatski jezik 27.06.2017. u 10:00 sati Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb Ulica grada Vukovara 269 21.06.2017. 22 / 35 Mirela Barbaroša Šikić, prof. Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita (II. dio) za nastavnike hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije Hrvatski jezik 27.06.2017. u 10:00 sati Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 20.06.2017. 6 / 15 dr. sc. Marijana Češi Prijava / Odjava
Učenici s teškoćama u redovnom odgojno-obrazovnom sustavu Nacionalne manjine - Srpska 27.06.2017. u 10:00 sati VUKOVAR, Tehnička škola Nikole Tesle Blage Zadre 4 Vukovar 23.06.2017. 55 / 55 dr. sc. Borislav Đekić Prijava / Odjava
Jezični sadržaji kao polazižte za objektivnije vrednovanje u jezičnom izražavanju Razredna nastava 27.06.2017. u 10:00 sati Ogulin Prva osnovna škola Ogulin, Ogulin 26.06.2017. 52 / 70 Jasmina Hamer, mag. prim. educ. Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>