Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Škola medijske kulture dr. Ante Peterlića Hrvatski jezik 18.08.2019. u 20:00 sati Varaždin Varaždin 31.07.2019. 51 / 68 dr. sc. Srećko Listeš Prijava / Odjava
Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje koji rade u srednjim školama Vjeronauk 22.08.2019. u 09:00 sati Zagreb Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29a 22.08.2019. 49 / 300 mr. sc. Gordana Barudžija Prijava / Odjava
Oblikovanje i provedba kurikuluma dječjeg vrtića Predškolski odgoj i obrazovanje 27.08.2019. u 10:00 sati DV Nova Gradiška, Nova Gradiška Alojzija Stepinca 6, Nova Gradiška 27.08.2019. 43 / 60 Luja Zamečnik, prof. Prijava / Odjava
Strucno-znanstveni skup: Ljetna škola: Odgojno-obrazovni djelatnik-nositelj promjena Opći skupovi u suorganizaciji AZOO-a 28.08.2019. u 08:00 sati Split, Rudjera Boskovica 31 Velika dvorana u sjevernom tornju Sveucilisne knjiznice u Splitu 23.08.2019. 149 / 150 Đurđica Kaurloto Martinić, dipl. pedagog Prijava / Odjava
Učenici s oštećenjem vida Učenici s teškoćama u razvoju 28.08.2019. u 09:00 sati Karlovac OŠ Dubovac 27.08.2019. 15 / 30 Vladimira Brezak, prof. Prijava / Odjava
Priprema kvalitetnog odgojno-obrazovnog konteksta i didaktičkih materijala u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Predškolski odgoj i obrazovanje 28.08.2019. u 09:30 sati Dječji vrtić Trnsko Ulica Žarka Dolinara 11, Kajzerica, Zagreb 20.08.2019. 99 / 99 mr. sc. Andreja Silić Prijava / Odjava
Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti i razvoju privrženosti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u dječjem vrtiću i osnovnoj školi Predškolski odgoj i obrazovanje 28.08.2019. u 10:00 sati Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna avenija 6, 51000 Rijeka, Učionica 230, 2.kat zgrade na kampusu 23.08.2019. 70 / 70 Jasna Šverko, mag.rehab.educ Prijava / Odjava
Oblikovanje i provedba kurikuluma dječjeg vrtića Predškolski odgoj i obrazovanje 28.08.2019. u 10:00 sati DV Požega, PO Cvjetna livada, Požega Kralja Krešimira 32A, Požega 28.08.2019. 31 / 80 Luja Zamečnik, prof. Prijava / Odjava
Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima: Izborni i posebni programi u učeničkim domovima Stručni suradnici - pedagozi i odgajatelji u učeničkim domovima 28.08.2019. u 15:00 sati Športska gimnazija - Zagreb Selska cesta 119, Zagreb 26.08.2019. 160 / 160 Miljenka Galić Prijava / Odjava
Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima: Izborni i posebni programi u učeničkim domovima Stručni suradnici - pedagozi i odgajatelji u učeničkim domovima 28.08.2019. u 15:00 sati Športska gimnazija - Zagreb Selska cesta 119, Zagreb 26.06.2019. 6 / 150 Mirela Barbaroša Šikić, prof. Prijava / Odjava
Učenici s oštećenjem vida Učenici s teškoćama u razvoju 29.08.2019. u 00:00 sati Karlovac OŠ Banija 26.08.2019. 25 / 30 Vladimira Brezak, prof. Prijava / Odjava
Učenici s oštećenjem vida Učenici s teškoćama u razvoju 30.08.2019. u 10:00 sati Ivanićko Graberje Osnovna škola Josipa Badalića 29.08.2019. 0 / 30 Vladimira Brezak, prof. Prijava / Odjava
Učenik s oštećenjem vida u redovnoj školi Učenici s teškoćama u razvoju 02.09.2019. u 13:00 sati Zagreb (OŠ Ivana Meštrovića) Ul. Martina Pušteka 1, 10000 Zagreb 30.08.2019. 30 / 30 Mara Capar, prof. Prijava / Odjava
Učenik s oštećenjem vida u redovnom razredu Učenici s teškoćama u razvoju 12.09.2019. u 14:30 sati OŠ Vladimira Nazora Pazin Tugomira Ujčića Profesora 9, 52000, Pazin 11.09.2019. 2 / 50 Robert Cimperman, prof. Prijava / Odjava
Desničini susreti 2019. Interdisciplinarni 20.09.2019. u 09:00 sati Zagreb Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, Zagreb 12.09.2019. 25 / 25 dr. sc. Borislav Đekić Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 > >>