Unos OIB-a

Poštovani registrirani korisnici, nakon unosa korisničkih podataka u ettaedu.azoo.hr sustav, automatski ćete biti upućeni na stranicu za upis OIB-a uz svoj korisnički račun. Ljubazno Vas molimo da u označeno polje upišete OIB u svrhu jedinstvene identifikacije korisnika.

Upitnici

Molimo vas popunite upitnik kako bi mogli unaprijediti naše usluge.

Odgoj u vjeri posredstvom kršćanskih simbola, Split, 27. travnja 2019.

Poštovana kolegice, poštovani kolega,

molimo Vas da upitnik popunite u cijelosti jer nam je Vaše mišljenje nakon sudjelovanja u ovome stručnom skupu dragocjeno za unapređivanje kvalitete skupa.

Popuni upitnik

Odgoj i obrazovanje kao novi 'locus theologicus' evangelizacije

Poštovana kolegice, poštovani kolega,

molimo Vas da upitnik popunite u cijelosti jer nam je Vaše mišljenje nakon sudjelovanja u ovome stručnom skupu dragocjeno za unapređivanje kvalitete skupa.

Popuni upitnik

Državna smotra projekata u području Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske

Poštovana kolegice, poštovani kolega,

molimo Vas da upitnik popunite u cijelosti jer nam je Vaše mišljenje nakon sudjelovanja u ovome stručnom skupu dragocjeno za unapređivanje kvalitete skupa.

Popuni upitnik

Upitnik vezan uz skup Županijsko stručno Građanski odgoj i obrazovanja


Popuni upitnik


Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Prometna preventiva u predškolskim ustanovama – iskustva i izazovi Predškolski odgoj i obrazovanje 27.05.2019. u 13:00 sati Donja Stubica, hotel Terme Jezerčica Toplička 80 27.05.2019. 40 / 40 Darija Drviš, prof. Prijava / Odjava
Nell'ottica della Riforma curricolare: come usare uno strumento digitale nella didattica per le generazioni future Nacionalne manjine - Talijanska 29.05.2019. u 14:00 sati Osnovna škola - Scuole Elementare Giuseppina Martinuzzi Via Santorio 1, 52100 Pula - Pola 27.05.2019. 20 / 20 Patrizia Pitacco, dipl. defektolog Prijava / Odjava
Izrada testova provjere znanja talijanskog jezika Strani jezik - talijanski jezik 29.05.2019. u 14:00 sati Osnovna škola A. G. Matoša, Zagreb Aleja Antuna Augustinčića 12, Zagreb 29.05.2019. 33 / 40 Marija Puškarić, prof. Prijava / Odjava
Pisci na mreži - gost Rajko Grlić Hrvatski jezik 29.05.2019. u 17:00 sati Korištenjem interneta - online Korištenjem interneta - online 29.05.2019. 55 / 200 Mirela Barbaroša Šikić, prof. Prijava / Odjava
Odgoj za humanost od malih nogu – područje Pripreme za izvanredne situacije i Zaštite zdravlja Predškolski odgoj i obrazovanje 30.05.2019. u 09:30 sati Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar 108. puka 1, 43000 Bjelovar 28.05.2019. 21 / 50 mr. sc. Andreja Silić Prijava / Odjava
Međunarodni stručno znanstveni skup -Utjecaj razvoja motorike na izgradnju osobnosti u djetinjstvu Opći skupovi u suorganizaciji AZOO-a 31.05.2019. u 08:00 sati Split, Knjižnica Marka Marulića i DV Montessori dječja kuća Split, Ulica slobode 2 27.05.2019. 100 / 100 Đurđica Kaurloto Martinić, dipl. pedagog Prijava / Odjava
Očuvanje nematerijalne kulture u ustanovama ranog i predškolskog odgoja Predškolski odgoj i obrazovanje 31.05.2019. u 09:00 sati Pučko otvoreno učilište Poreč – kazališna dvorana, Narodni trg 1, Poreč 31.05.2019. 111 / 130 Jasna Šverko, mag.rehab.educ Prijava / Odjava
Webinar: Sigurnost i privatnost na internetu Stručni suradnici - knjižničari 31.05.2019. u 10:00 sati Na mreži Na mreži 28.05.2019. 100 / 100 Adela Granić, prof. i dipl. bibl. Prijava / Odjava
Mato Lovrak u školi za život Interdisciplinarni 31.05.2019. u 15:00 sati Osnovna škola Mate Lovraka Trg Mate Lovraka 11, Veliki Grđevac 27.05.2019. 61 / 80 mr. Šimica Mihaljević Prijava / Odjava
Odgoj za humanost od malih nogu – područje humanih vrednota i pripreme za izvanredne situacije Predškolski odgoj i obrazovanje 05.06.2019. u 09:30 sati Dječji vrtić Ivančice, Ivanec Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec 30.05.2019. 40 / 40 mr. sc. Andreja Silić Prijava / Odjava
Učenici s oštećenjem vida Učenici s teškoćama u razvoju 05.06.2019. u 11:00 sati OŠ Dragutina Lermana, Brestovac Požeška 45 04.06.2019. 1 / 25 Vladimira Brezak, prof. Prijava / Odjava
Razvoj čitalačke kulture djece Predškolski odgoj i obrazovanje 06.06.2019. u 09:00 sati Zagreb, Dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić u Gradu mladih Granešina 03.06.2019. 53 / 60 Sanja Jelovčić, prof. Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita Predškolski odgoj i obrazovanje 06.06.2019. u 10:00 sati Dječji vrtić Sunce, Zadar Veslačka 1 04.06.2019. 31 / 50 Tončica Kalilić, dipl. defektolog Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita (2. dio) Predškolski odgoj i obrazovanje 07.06.2019. u 09:00 sati Zagreb, Dječji vrtić Vedri dani Šubićeva 12/I 04.06.2019. 60 / 60 Sanja Jelovčić, prof. Prijava / Odjava
Kurikulum za učitelje i nastavnike srpskog jezika Nacionalne manjine - Srpska 07.06.2019. u 10:00 sati Borovo Trg palih boraca 30 05.06.2019. 17 / 50 dr. sc. Borislav Đekić Prijava / Odjava
Iskustveno učenje u prirodi i učionici Nacionalne manjine - Mađarska 07.06.2019. u 16:00 sati Orahovica Put Merkura bb 27.05.2019. 16 / 16 Erna Varga, prof. Prijava / Odjava
Strossmayerovi dani Povijest 08.06.2019. u 10:00 sati Katolički bogoslovni fakultet Đakovo Petra Preradovića 17, 31 400 Đakovo 08.06.2019. 17 / 150 Franjo Čičak, prof. Prijava / Odjava
Poseban program kinezioloških aktivnosti Predškolski odgoj i obrazovanje 10.06.2019. u 08:00 sati Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Savska cesta 77, Zagreb 07.06.2019. 40 / 40 mr. sc. Andreja Silić Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita Predškolski odgoj i obrazovanje 11.06.2019. u 09:30 sati Dječji vrtić Kustošija Palinovečka 40, Zagreb 04.06.2019. 88 / 90 mr. sc. Andreja Silić Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita (2. dio) Predškolski odgoj i obrazovanje 11.06.2019. u 10:00 sati Zagreb, DV Malešnica A. T. Mimare 34 - objekt Cesarićeva 04.06.2019. 26 / 60 Darija Drviš, prof. Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 > >>