Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Škola medijske kulture "Dr. Ante Peterlić" Hrvatski jezik 18.08.2021. u 20:00 sati Varaždin Hotel Park 15.07.2021. 63 / 66 dr. sc. Srećko Listeš Prijava / Odjava
OSNOVNE ŠKOLE - Analize testova ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda iz kurikuluma nastavnog predmeta fizike Fizika 23.08.2021. u 09:00 sati online - Zoom / 18.08.2021. 150 / 150 doc.dr.sc. Tatjana Ivošević Prijava / Odjava
SREDNJE ŠKOLE - Analize testova ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda iz kurikuluma nastavnog predmeta fizike Fizika 23.08.2021. u 09:00 sati online - Zoom / 18.08.2021. 93 / 150 doc.dr.sc. Tatjana Ivošević Prijava / Odjava
Razvijanje komunikacijskih kompetencija u profesionalnom napredovanju odgojno-obrazovnih radnika te njihova akreditacija i obnovu akreditacije kao ocjenjivača/ispitivača na međunarodnim certificiranim ispitima Školski DELF A1, A2, B1 i B2 Strani jezik - francuski 25.08.2021. u 09:00 sati Zagreb, XVI.gimnazija ili na mreži Križanićeva 4a ili po pozivu na Zoom-u 18.08.2021. 13 / 15 LOREANA SELIŠEK BUTINA Prijava / Odjava
La valutazione e la motivazione didattica con con particolare attenzione alla resilienza, all’apprendimento autoregolato e al pensiero critico - III fase di implementazione della Riforma curricolare Nacionalne manjine - Talijanska 25.08.2021. u 09:30 sati Srednja talijansa skola RIjeka - Scuola media superiore italian di Fiume / Piattaforma ZOOM Erazmo Barcic 6, 51000 Rijeka 21.08.2021. 37 / 100 Patrizia Pitacco, dipl. defektolog Prijava / Odjava
Pisci na mreži - gošća Marijana Radmilović Hrvatski jezik 25.08.2021. u 17:00 sati Korištenjem interneta - online Korištenjem interneta - online 25.08.2021. 112 / 200 Mirela Barbaroša Šikić, prof. Prijava / Odjava
Timski pristup u rješavanju izazova Učenici s teškoćama u razvoju 26.08.2021. u 09:30 sati Zagreb online Zoom 24.08.2021. 200 / 200 Mara Capar, prof. Prijava / Odjava
Primjena predmetnog kurikuluma kemije s naglaskom na razvijanje prirodoslovne pismenosti učenika - učitelji i nastavnici kemije Krapinsko-zagorske županije i učitelji kemije Zagrebačke županije Kemija 26.08.2021. u 09:30 sati Krapina - licem u lice ili online ovisno o epidemiološkoj situaciji Adresa stručnog skupa će biti naknadno objavljena 24.08.2021. 10 / 40 Marijana Toljan, prof. Prijava / Odjava
Katehetska ljetna škola SŠ Vjeronauk 26.08.2021. u 10:00 sati online Zoom platforma 24.08.2021. 109 / 200 mr. sc. Gordana Barudžija, Tomislav Tomasić, prof. Prijava / Odjava
Primjena predmetnog kurikuluma kemije s naglaskom na razvijanje prirodoslovne pismenosti učenika - učitelji kemije ŽSV-a Vlatke Husetović i nastavnici kemije Strukovnih škola Grada Zagreba Kemija 27.08.2021. u 09:30 sati Zagreb, "Licem u lice" ili online ovisno o epidemiološkoj situaciji Adresa stručnog skupa će biti naknadno objavljena 24.08.2021. 23 / 60 Marijana Toljan, prof. Prijava / Odjava
Javni nastup i vještina komunikacije među dionicima odgojno-obrazovnog sustava Nacionalne manjine - Srpska 27.08.2021. u 13:00 sati Zagreb SPOG „Kantakuzina Katarina Branković“ 27.08.2021. 7 / 30 Natalija Koprenica Prijava / Odjava
Osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnoga ispita iz Francuskoga jezika Strani jezik - francuski 30.08.2021. u 09:00 sati XV. gimnazija, IB World School ili na mreži Jordanovac 8, Zagreb ili na Zoomu 27.08.2021. 7 / 20 LOREANA SELIŠEK BUTINA Prijava / Odjava
Državni stručni skup za mentore, savjetnike i voditelje županijskih stručnih vijeća - Povijesni koncepti I. Povijest 30.08.2021. u 09:00 sati online aplikacija ZOOM 24.07.2021. 103 / 107 Loranda Miletić, prof. Prijava / Odjava
Međužupanijski stručni skup školskih knjižničarima Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke i Virovitičko-podravske županije Stručni suradnici - knjižničari 30.08.2021. u 09:30 sati Na mreži Na pozivu 23.08.2021. 73 / 120 Adela Granić, prof. i dipl. bibl. Prijava / Odjava
Tko čita, tko piše: užitak i značenja - državni skup za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika Hrvatski jezik 31.08.2021. u 09:00 sati Korištenjem interneta - online Korištenjem interneta - online 25.08.2021. 312 / 400 Mirela Barbaroša-Šikić, prof., dr. sc. Marijana Češi, Miroslav Mićanović, prof. Prijava / Odjava
DRŽAVNI STRUČNI SKUP ZA UČITELJE LIKOVNE KULTURE: Ostvarivanje kurikula međupredmetnih tema u nastavi likovne kulture Likovna kultura 31.08.2021. u 10:00 sati Virtualno okruženje putem platforme Microsoft Teams / 25.08.2021. 63 / 80 Blaga Petreski, prof. Prijava / Odjava
Otvoreno učenje i obrazovanje- Skup je namijenjen voditeljima ŽSV-a, učiteljima i nastavnicima njemačkoga jezika osnovnih i srednjih škola Strani jezik - njemački 31.08.2021. u 10:00 sati online (Zoom) Poveznica za državni skup bit će poslana na email adrese prijavljenih sudionika. 30.08.2021. 200 / 200 Marko Javorina, prof./Izabela Potnar Mijić, prof./Ivana Rajčić, prof. Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja i nastavnika informatike / računalstva Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije Informatika/Računalstvo 31.08.2021. u 10:00 sati Na mreži Na mreži 31.08.2021. 18 / 30 Eugen Ban, prof. Prijava / Odjava
Sedmi hrvatski simpozij o nastavi povijesti "Povijest 20. stoljeća u kurikulima: čovječanstvo između ratnih ponora i uzleta znanosti" Povijest 01.09.2021. u 08:30 sati on-line okruženje ZOOM aplikacija on-line 31.08.2021. 350 / 350 mr. sc. Marijana Marinović Prijava / Odjava
Skup za pripravnike Povijest 01.09.2021. u 09:00 sati Zagreb Selska cesta 95 27.08.2021. 15 / 20 Timur Križak, prof. Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 > >>