Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Nastava povijesti u kurikularnoj reformi STRUČNI SKUP SE OTKAZUJE Povijest 08.07.2020. u 09:00 sati Rijeka, Srednja talijanska škola Rijeka Erazma Barčića 6. Rijeka 01.07.2020. 39 / 100 mr. sc. Marijana Marinović Prijava / Odjava
Stručni skup "Školsko knjižničarstvo u doba pandemije Corona virusa" Stručni suradnici - knjižničari 08.07.2020. u 09:00 sati Online Online 07.07.2020. 30 / 35 IVANA RAKONIĆ LESKOVAR Prijava / Odjava
ODGOĐEN Stručno-znanstveni skup: Povjesničari umjetnosti lijepo crtaju: suvremena metodologija istraživanja i pristupa u povijesti umjetnosti i kako je približiti učenicima Likovna umjetnost 08.07.2020. u 10:00 sati Rijeka Sveučilišna avenija 4, Rijeka 06.07.2020. 40 / 40 Blaga Petreski, prof. Prijava / Odjava
Webinar: Izrada evaluacijskih upitnika i anketa korištenjem digitalnih alata Google Forms i Microsoft Forms Office 365 Stručni suradnici - knjižničari 08.07.2020. u 11:00 sati Na mreži Na mreži 08.07.2020. 257 / 270 Adela Granić, prof. i dipl. bibl. Prijava / Odjava
stručno vijeće nastavnika klavira Glazba i ples 08.07.2020. u 11:00 sati Na mreži https://us02web.zoom.us/j/87359691753 Gundulićeva, 4 Zagreb 08.07.2020. 50 / 50 IVANKA KORDIĆ Prijava / Odjava
39.stručni skup Međužupanijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika klavira osnovnih i srednjih glazbenih škola Slavonije i Baranje Glazba i ples 08.07.2020. u 11:00 sati https://us02web.zoom.us/j/87359691753 online 08.07.2020. 44 / 50 ZDRAVKA TEKIĆ-DADIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike Karlovačke županije Matematika 08.07.2020. u 14:00 sati online Adobe Connect 08.07.2020. 20 / 30 IVANKA MATEŠIĆ Prijava / Odjava
ŽSV učitelja razredne nastave OŠ "Stjepan Radić" Oprisavci, OŠ "Viktor Car Emin" Donji Andrijevci i OŠ "Vjekoslav Klaić" Garčin Razredna nastava 08.07.2020. u 14:00 sati mrežno - Adobe Connect https://connect.carnet.hr/zsv_rn_bpz/ 08.07.2020. 26 / 40 IRMA PERIĆ KODŽOMAN Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja biologije Grada Zagreba Biologija 08.07.2020. u 17:00 sati online Zoom 08.07.2020. 41 / 45 TANJA PETRAČ Prijava / Odjava
Brend i design thinking u učeničkoj zadruzi - Međužupanijsko stručno vijeće učeničkih zadruga Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije Učeničko zadrugarstvo 09.07.2020. u 09:30 sati OŠ "Slatine" Slatine Put Lovreta 1, Slatine 09.07.2020. 15 / 25 TEA RADIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće PGŽ i IŽ Biologija 09.07.2020. u 10:00 sati online Zoom 07.07.2020. 7 / 45 Prijava / Odjava
Žuanijsko stručno vijeće nastavnika logike Logika 09.07.2020. u 10:00 sati Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka Frana Kurelca 1, Rijeka 09.07.2020. 1 / 20 DAVID KARASMAN Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavnika sociologije Sociologija 09.07.2020. u 10:00 sati Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka Frana Kurelca 1, Rijeka 09.07.2020. 3 / 10 DAVID KARASMAN Prijava / Odjava
Dodatna nastava na daljinu - Individualizirani pristup Matematika 09.07.2020. u 11:00 sati online Adobe Conect 09.07.2020. 190 / 200 ANA OSTOJIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike srednjih škola Krapinsko-zagorske županije Matematika 09.07.2020. u 14:00 sati online Zoom 09.07.2020. 24 / 40 NADA MIHOVILIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učiteljica/učitelja biologije Grada Zagreba - istok, jug Biologija 09.07.2020. u 18:00 sati online Zoom 09.07.2020. 38 / 60 VALERIJA BEGIĆ Prijava / Odjava
Županijski stručni skup školskih knjižničara BBŽ-a - Tema:Projekti, izložbe, zbirke... Stručni suradnici - knjižničari 10.07.2020. u 09:30 sati Osnovna škola Rovišće V. Nazora 1, Rovišće 09.07.2020. 20 / 40 MIRJANA MILINOVIĆ Prijava / Odjava
Webinar o webinarima Stručni suradnici - knjižničari 10.07.2020. u 11:00 sati Na mreži Na mreži 10.07.2020. 232 / 250 Adela Granić, prof. i dipl. bibl. Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće za nastavnikeLlikovne umjetnosti i Povijesti likovne umjetnosti Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije Likovna umjetnost 10.07.2020. u 15:00 sati Online Online 10.07.2020. 2 / 20 ELEN ZUBEK Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavnika Likovne umjetnosti - Grad Zagreb Likovna umjetnost 10.07.2020. u 15:00 sati Online Online 10.07.2020. 4 / 50 Vesna Mišljenović Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 > >>