Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
CLIL-robotika u nastavi njemačkog jezika Strani jezik - njemački 14.10.2019. u 15:00 sati Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin Ulica Struga 3, 47300 Ogulin 13.10.2019. 19 / 50 Marko Javorina, prof. Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće vjeroučitelja u OŠ regije Valpovo-Belišće-Baranja-D.Miholjac Vjeronauk 14.10.2019. u 16:00 sati Bizovac Ulica Dr. F. Tuđmana 1 14.10.2019. 26 / 50 SLAVEN ŠKOLKA Prijava / Odjava
Strategije učenja i poučavanja Programi e-učenja AZOO-a 15.10.2019. u 00:00 sati https://loomen.carnet.hr/ Loomen CARNet 14.10.2019. 91 / 100 Vesna Milić, dipl. geograf Prijava / Odjava
ATAAC 2019 Konferencija o naprednoj tehnologiji za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom(Obavezna prijava na http://www.ataac.eu/hr/ Učenici s teškoćama u razvoju 15.10.2019. u 09:00 sati Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, 10000, Zagreb (Hotel Westin) 15.10.2019. 225 / 300 Mara Capar, mag. rehab. educ./Luči Lončar, dipl. defektolog Prijava / Odjava
ŽSV logopeda osnovnih škola Stručni suradnici - logopedi 15.10.2019. u 10:00 sati Zagreb OŠ Retkovec,Aleja javora 2 14.10.2019. 63 / 80 MARIJANA MLINAREVIĆ, prof. / dr.sc. LJILJANA BANEK Prijava / Odjava
Integrativna supervizija - ravnatelji SŠ Integrativna supervizija 15.10.2019. u 10:00 sati Gradski Muzej Bjelovar Trg Eugena Kvaternika 1, 43000, Bjelovar 13.10.2019. 8 / 12 Renata Ozorlić-Dominić, univ. spec. Prijava / Odjava
Značaj, uloga i primjena održivog razvoja u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Predškolski odgoj i obrazovanje 15.10.2019. u 10:00 sati DV Cvrčak, Virovitica Pejačevićeva ulica 1, Virovitica 15.10.2019. 23 / 50 Luja Zamečnik, prof. Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita Matematika 15.10.2019. u 11:00 sati Split OŠ Meje 15.10.2019. 42 / 45 Antonela Czwyk Marić Prijava / Odjava
Međužupanijski stručni skup za pripravnike i mentore - Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita Hrvatski jezik 15.10.2019. u 13:00 sati Slavonski Brod OŠ „Đuro Pilar“ Vinogorska ul. 1, 35000, Slavonski Brod 15.10.2019. 25 / 30 Marija Matić prof. Prijava / Odjava
Međužupanijski skup za nastavnike povijesti Grada Zagreba i Zagrebačke županije Povijest 15.10.2019. u 19:00 sati Zagreb Opatička 10 14.10.2019. 48 / 80 Timur Križak, prof. Prijava / Odjava
Školstvo u Republici Mađarskoj Školski menadžment/ravnatelji osnovne škole 16.10.2019. u 08:00 sati Serdahel Republika Mađarska 15.10.2019. 27 / 50 ŠTEFICA FACKO-VRBAN Prijava / Odjava
14. Međunarodni i interdisciplinarni simpozij Hrvatskog muzikološkog društva, Zagreb, Hrvatska Glazba i ples 16.10.2019. u 09:00 sati Zagreb Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14 10000 Zagreb 15.10.2019. 13 / 30 ŽELJKA TONKOVIĆ Prijava / Odjava
Integrativna supervizija - stručni suradnici Bjelovarsko-bilogorske županije Integrativna supervizija 16.10.2019. u 09:30 sati HPKZ Bjelovar Ul. Tomaša Masaryka 8, 43000 Bjelovar 11.10.2019. 12 / 13 Renata Ozorlić-Dominić, univ. spec. Prijava / Odjava
Učenik s oštećenjem vida u redovnom razredu srednje škole Učenici s teškoćama u razvoju 16.10.2019. u 10:00 sati Zabok (Srednja škola Zabok) Ulica Ivana i Cvijete Huis 2, 49 210 16.10.2019. 10 / 20 Mara Capar, prof. Prijava / Odjava
Uključivanje novih srednjih škola u Mrežu škola koje promiču zdravlje u Hrvatskoj Interdisciplinarni 16.10.2019. u 10:00 sati Zagreb Hrvatski zavod za javno zdravstvo,Rockefellerova 7 16.10.2019. 26 / 35 mr. Olgica Martinis Prijava / Odjava
Stručno metodička priprema za polaganje stručnog ispita u glazbenim školama Glazba i ples 16.10.2019. u 11:00 sati Glazbena škola Josipa Hatzea, Split Trg hrvatske bratske zajednice 3, "nova" škola 16.10.2019. 13 / 20 Ivana Šutić Prijava / Odjava
36.stručni skup Međužupanijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika klavira osnovnih i srednjih glazbenih škola Slavonije i Baranje Glazba i ples 16.10.2019. u 11:15 sati Umjetnička škola Beli Manastir Kralja Tomislava 2, Beli Manastir 14.10.2019. 54 / 60 ZDRAVKA TEKIĆ-DADIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja glazbene kulture Virovitičko-podravske županije Glazbena kultura/umjetnost 16.10.2019. u 14:00 sati Virovitica T. Masaryka 21, 33000 Virovitica 16.10.2019. 8 / 18 KATARINA MARGETIĆ Prijava / Odjava
Prvi stručni skup u šk. god. 2019./2020. Povijest 16.10.2019. u 15:00 sati Karlovac, Muzej Domovinskg rata Turanj 2 15.10.2019. 6 / 20 NATALIJA JADRIĆ Prijava / Odjava
Prvo ŽSV učitelja povijesti Karlovačke županije u šk. god. 2019./ 2020. Povijest 16.10.2019. u 15:00 sati Muzej Domovinskog rata, Turanj Turanj 2, Karlovac 15.10.2019. 9 / 30 MAJA LUKIĆ Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>