Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
22. Škola medijske kulture "Dr. Ante Peterlić" Hrvatski jezik 18.08.2020. u 20:00 sati Varaždin Varaždin 01.08.2020. 61 / 67 dr. sc. Srećko Listeš Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova Školski menadžment/ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova 21.08.2020. u 10:00 sati Bjelovar Poljana dr. F. Tuđmana 9 21.08.2020. 12 / 40 NATAŠA VIBIRAL Prijava / Odjava
Briga o mentalnom zdravlju hospitalizirane djece Opći skup (interdisciplinarni) 24.08.2020. u 10:00 sati Rijeka OŠ Kantrida 10.08.2020. 11 / 30 Alma Rovis Brandić Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja povijesti Splitsko-dalmatinske županije Povijest 24.08.2020. u 18:00 sati Online MS Teams 24.08.2020. 7 / 25 MARIJA KRSTINIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja povijesti Splitsko-dalmatinske županije Povijest 24.08.2020. u 18:00 sati Online MS Teams 24.08.2020. 3 / 25 IVANA ČULIĆ FARAC Prijava / Odjava
Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje koji rade u srednjim školama "Doticaji s ranjivošću u vjeroučiteljskom pozivu" Vjeronauk 25.08.2020. u 09:00 sati Zagreb Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29a 25.08.2020. 79 / 100 mr. sc. Gordana Barudžija Prijava / Odjava
ŽSV-e nastavnika informatike i računalstva Informatika/Računalstvo 25.08.2020. u 11:00 sati Online - Zoom aplikacija Link naknadno 24.08.2020. 20 / 20 TINA CVIJANOVIĆ Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita iz povijesti Povijest 25.08.2020. u 11:00 sati Osnovna škola Split 3 Bruna Bušića 6, Split 18.08.2020. 7 / 25 Loranda Miletić, prof. Prijava / Odjava
Državni stručni skup “Uloga umjetničkog obrazovanja u razvoju kompetencija za 21. stoljeće“ Glazba i ples 25.08.2020. u 12:00 sati ONLINE Teams 17.08.2020. 200 / 200 Alica Hergešić, prof. Prijava / Odjava
Državni stručni skup - Razvoj kompetencija učitelja i nastavnika kao poticaj kreiranju i izvedbi nastave glazbene kulture i glazbene umjetnosti u skladu s kurikularnim promjenama Glazbena kultura/umjetnost 25.08.2020. u 12:00 sati Online Bit će naknadno objavljena 10.08.2020. 101 / 200 dr. sc. Anita Gergorić Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja likovne kulture Istarske županije Likovna kultura 26.08.2020. u 09:00 sati Svetvinčenat Svetvinčenat 47 25.08.2020. 9 / 30 KARIN MILOTIĆ Prijava / Odjava
Županijski stručni skup učitelja i nastavnika češkog jezika po modelu A i B Nacionalne manjine - Češka 26.08.2020. u 09:00 sati ČOŠ J. A. Komenskog (ili on-line preko ZOOM aplikacije u slučaju zabrane skupova) Masarykova 5, Daruvar 25.08.2020. 7 / 20 JITKA STANJA BRDAR Prijava / Odjava
Pisci na mreži - gošća Nada Topić Hrvatski jezik 26.08.2020. u 17:00 sati Korištenjem interneta - online Korištenjem interneta - online 26.08.2020. 30 / 150 Mirela Barbaroša Šikić, prof. Prijava / Odjava
ŽSV za OŠ i SŠ Šibensko-kninske županije Povijest 26.08.2020. u 18:00 sati Online Microsoft Teams 25.08.2020. 5 / 35 SUZANA SLAVICA Prijava / Odjava
Razvijanje komunikacijskih kompetencija u profesionalnom napredovanju odgojno-obrazovnih radnika te njihova akreditacija i obnovu akreditacije kao ocjenjivača/ispitivača na međunarodnim certificiranim ispitima Školski DELF A1, A2, B1 i B2 Strani jezik - francuski 27.08.2020. u 09:00 sati Zagreb Klasična gimnazija, Križanićeva 4a 07.08.2020. 9 / 15 LOREANA SELIŠEK BUTINA Prijava / Odjava
Državni stručni skup nastavnika „Inovativna nastava matematike“ Matematika 27.08.2020. u 09:00 sati virtualno, putem platforme Microsoft Teams Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek 25.08.2020. 427 / 500 Jelena Noskov, prof. Prijava / Odjava
Izrada ispita znanja prema ishodima učenja - OSNOVNE ŠKOLE Hrvatski jezik 27.08.2020. u 09:00 sati Split OŠ Mejaši, Split 27.08.2020. 45 / 45 dr. sc. Srećko Listeš Prijava / Odjava
Razvoj fizičkih koncepata pomoću istraživanja prirodnih pojava Fizika 27.08.2020. u 10:00 sati Prirodoslovno grafička škola Rijeka Vukovarska ul. 58 25.08.2020. 24 / 60 doc.dr.sc. Tatjana Ivošević Prijava / Odjava
ŽSV učitelja i nastavnika povijesti Dubrovačko-neretvanske županije Povijest 27.08.2020. u 10:00 sati Online Zoom, PERSONAL MEETING ID 259 914 0833 27.08.2020. 2 / 30 JELENA ŠILJE CAPOR Prijava / Odjava
Utjecaj suvremene tehnologije na zdravlje i okoliš Kemija 27.08.2020. u 13:00 sati I. gimnazija Zagreb Avenija Dubrovnik 36, Zagreb 26.08.2020. 40 / 40 Borjanka Smojver, dipl. ing. Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 > >>