Upitnici

Molimo vas popunite upitnik kako bi mogli unaprijediti naše usluge.

Upitnik vezan uz skup Predavanje i radionica "Specifične teškoće u učenju"


Popuni upitnik

Državna smotra projekata u području Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo vlade Republike Hrvatske

Poštovana kolegice, poštovani kolega,

molimo Vas da upitnik popunite u cijelosti jer nam je Vaše mišljenje nakon sudjelovanja u ovome stručnom skupu dragocjeno za unapređivanje kvalitete skupa.

Popuni upitnik


Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Putem profesionalnog razvoja Programi e-učenja AZOO-a 25.05.2018. u 08:00 sati online Carnet Loomen 24.05.2018. 100 / 100 mr. sc. Gordana Barudžija Prijava / Odjava
3. ŽUPANIJSK0 STRUČNO VIJEĆE ZA UČENIČKO ZADRUGARSTVO PRIMORSKO-GORANSKE, LIČKO-SENJSKE, ISTARSKE I ZADARSKE ŽUPANIJE Učeničko zadrugarstvo 25.05.2018. u 08:00 sati OŠ Ivanke Trohar Fužine Breg 124a, 51322 Fužine 25.05.2018. 32 / 70 SVIJETLANA BRNABIĆ Prijava / Odjava
Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta i tradicijske kulture u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Predškolski odgoj i obrazovanje 25.05.2018. u 09:00 sati Hotel Park Plaza Belvedere - Medulin Osipovica 33, Medulin 23.05.2018. 106 / 130 Jasna Šverko, mag.rehab.educ Prijava / Odjava
Corso di formazione per insegnanti di Lingua italiana. L'italiano quale lingua di comunicazione. Quale lingua insegnare? Nacionalne manjine - Talijanska 25.05.2018. u 09:00 sati Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije - Facoltà di studi interdisciplinari, di italianistica e culturologici / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Università Juraj Dobrila di Pola I. M. Ronjgov 1, 52100 Pula-Pola 10.05.2018. 15 / 40 Gianfranca Šuran, prof. Prijava / Odjava
Talijanski kao jezik komunikacije. Koji jezik podučavati? Strani jezik - talijanski jezik 25.05.2018. u 09:00 sati Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli I. M. Ronjgova 1, Pula 25.05.2018. 26 / 50 Marija Puškarić, prof. Prijava / Odjava
CONMUSTERM Glazba i ples 25.05.2018. u 09:00 sati Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu Trg Republike Hrvatske 12 24.05.2018. 3 / 20 ŽELJKA TONKOVIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Zadarske županije Stručni suradnici - knjižničari 25.05.2018. u 09:00 sati Klasična gimnazija Ivana Pavla II. Jerolima Vidulića 2, Zadar 25.05.2018. 46 / 60 HAJDI ŠKARICA Prijava / Odjava
Konferencija Interkulturalna i kreativna škola Opći skup (interdisciplinarni) 25.05.2018. u 09:00 sati Zagreb X. gimnazija, Klaićeva 7 25.05.2018. 81 / 130 ANA RIBARIĆ GRUBER Prijava / Odjava
Razvoj jezika i komunikacije iz perspektive roditelja s posebnim osvrtom na procese mentalizacije Stručni suradnici - pedagozi 25.05.2018. u 09:30 sati Split, DV Montessori dječja kuća i knjižnica Marka Marulića Split, Viška 7 22.05.2018. 112 / 120 Đurđica Kaurloto Martinić, dipl. pedagog Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije Stručni suradnici - knjižničari 25.05.2018. u 09:30 sati Ekonomsko-birotehnička škola Split Vukovarska 37 25.05.2018. 18 / 50 MARGARETA GLAVURTIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće knjižničara osnovnih i srednjih škola Dubrovačko-neretvanske županije Stručni suradnici - knjižničari 25.05.2018. u 09:50 sati Osnovna škola Lapad, Dubrovnik Od Batale 7 25.05.2018. 17 / 30 NIKOLINA BOROVINA Prijava / Odjava
ŽSV-e stručnih suradnika pedagoga srednjih škola i učeničkih domova PGŽ Stručni suradnici - pedagozi 25.05.2018. u 10:00 sati Rijeka,OŠ Kozala ul. Ante Kovačića 21 25.05.2018. 6 / 30 JELICA DADIĆ STIPKOVIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika pedagoga osnovnih škola Primorsko - goranske županije Stručni suradnici - pedagozi 25.05.2018. u 10:00 sati OŠ Kozala Ante Kovačića 21,Rijeka 25.05.2018. 27 / 45 JASNA PIPINIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće socijalnih pedagoga Školski preventivni programi 25.05.2018. u 10:00 sati OŠ Ljudevita Modeca Križevci Franje Račkog 3 25.05.2018. 21 / 35 ANA-ROSANDA ĆAĆIĆ-ARAPOVIĆ Prijava / Odjava
ŽSV Splitsko-dalmatinske županije za školske preventivne programe-srednje škole i učenički domovi Školski preventivni programi 25.05.2018. u 10:00 sati SPLIT, OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA Plančićeva 1, Split 24.05.2018. 30 / 40 SANJA NOVAK Prijava / Odjava
ŽSV Splitsko - dalmatinske županije za školske preventivne programe- osnovne škole Školski preventivni programi 25.05.2018. u 10:00 sati OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA Plančićeva 1, Split 24.05.2018. 22 / 40 TAMARA BOŠKOVIĆ Prijava / Odjava
Mathema u Koprivnici Matematika 25.05.2018. u 10:00 sati Koprivnica OŠ "Braće Radić" Koprivnica i Gimnazija "Fran Galović" Koprivnica 25.05.2018. 149 / 200 MARA GRAŠIĆ Prijava / Odjava
Škola kao učeća zajednica = škola za život Stručni suradnici - pedagozi 25.05.2018. u 10:00 sati Osnovna škola „Antun Gustav Matoš“ Ohridska 21, Vinkovci 24.05.2018. 54 / 70 Ivana Biljan, prof. Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Šibensko- kninske županije Stručni suradnici - knjižničari 25.05.2018. u 10:15 sati Osnovna škola Skradin Skradin, Put križa 1 25.05.2018. 11 / 30 ANA BEBIČ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće ravnatelja Sisačko-moslavačke županije Školski menadžment/ravnatelji osnovne škole 25.05.2018. u 11:00 sati Osnovna škola Popovača Vinogradska ulica 15,Popovača 24.05.2018. 26 / 35 VERICA PLEŠA Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>