Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Županijsko stručno vijeće Split Zapad Vjeronauk 29.06.2017. u 08:00 sati Osnovna škola Spinut Teslina 12, Split 28.06.2017. 29 / 30 RUŽICA MALEŠ Prijava / Odjava
Profesionalni i osobni razvoj učitelja Razredna nastava 29.06.2017. u 08:00 sati Split OŠ Mejaši, Mejaši 20, Split 29.06.2017. 119 / 150 Jadranka Domazet, dipl. učitelj Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja tehničke kulture - Zagreb2 Tehnička kultura 29.06.2017. u 09:00 sati Zagreb OŠ Augusta Šenoe, Selska c. 95 29.06.2017. 43 / 50 SANJA KOVAČEVIĆ Prijava / Odjava
Podrška učiteljima Osnovne škole Žrnovnica u radu s djecom s oštećenjem vida Učenici s teškoćama u razvoju 29.06.2017. u 09:00 sati Žrnovnica Osnovna škola Žrnovnica 29.06.2017. 29 / 30 Luči Lončar, dipl. defektolog Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja hrvatskoga jezika osnovnih škola Virovitičko-podravske županije Hrvatski jezik 29.06.2017. u 09:30 sati Osnovna škola Suhopolje, Suhopolje Kralja Tomislava 26 28.06.2017. 31 / 50 IVANČICA FETT ŠKVARIĆ Prijava / Odjava
Prilagodba nastavnih materijala za rad s učenicima s teškoćama u učenju Strani jezik - engleski 29.06.2017. u 09:30 sati Sesvete OŠ Sesvetska Sopnica, Sopnička 69, 10360 Sesvete 28.06.2017. 39 / 50 Dubravka Kovačević, prof. Prijava / Odjava
Okruženje za učenje Predškolski odgoj i obrazovanje 29.06.2017. u 09:30 sati Zaprešić, Dječji vrtić "Maslačak" Hrvatske mladeži 4 26.06.2017. 47 / 50 Sanja Jelovčić, prof. Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika njemačkoga jezika Virovitičko-podravske županije Strani jezik - njemački 29.06.2017. u 09:30 sati Gimnazija Petra Preradovića Virovitica, Trg bana J. Jelačića 16 28.06.2017. 18 / 30 LIDIJA BENKOVIĆ Prijava / Odjava
Onomaziologija u nastavi klasičnih jezika Klasični jezici 29.06.2017. u 10:00 sati Osijek Trg V. Lisinskog 1, Osijek 29.06.2017. 10 / 25 MATIJA ZORIĆ Prijava / Odjava
ŽSV učitelja biologije i kemije Virovitičo-podravske županije Kemija/Biologija 29.06.2017. u 10:00 sati OŠ Gradina Trg kralja Zvonimira 9, 33411 Gradina 28.06.2017. 21 / 50 DANIJELA PALATINUŠ Prijava / Odjava
3.Stručni skup Međužupanijskog stručnog vijeća profesora Etike Varaždinske i Međimurske županije Etika 29.06.2017. u 10:00 sati Druga gimnazija Varaždin Hallerova aleja 6a, 42 000 Varaždin 28.06.2017. 14 / 30 JASMINKA TROJKO Prijava / Odjava
Značaj preventivnog rada u odgojno-obrazovnog ustanovama Školski preventivni programi 29.06.2017. u 10:00 sati Gospić, Učenički dom Budačka 24 29.06.2017. 20 / 25 KATA MIHELČIĆ-PAVELIĆ Prijava / Odjava
županijsko stručno vijeće za nastavnike sociologije i politike i gospodarstva za Koprivničko-križevačku županiju Politika i gospodarstvo/Sociologija 29.06.2017. u 10:00 sati Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac Dr. Ivana Kranjčeva 5, Đurđevac 29.06.2017. 5 / 10 Dušanka Vergić Prijava / Odjava
Vrednovanje učeničkih postignuća Razredna nastava 29.06.2017. u 10:00 sati Osnovna škola „Fažana“, Fažana Puljska cesta 9 28.06.2017. 76 / 80 Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ. Prijava / Odjava
Modul 2.: Djeca i učenici s hiperaktivnim poremećajem i poremećajem pažnje Učenici s teškoćama u razvoju 29.06.2017. u 10:00 sati OŠ dr. Mate Demarina Medulin Munida 3, Medulin 28.06.2017. 34 / 35 Robert Cimperman, prof. Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave Primorsko-goranske županije (Cres, Lošinj) Razredna nastava 29.06.2017. u 10:00 sati OŠ Maria Martinolića Omladinska 11, Mali Lošinj 29.06.2017. 24 / 35 RAFAELA KULJANIĆ Prijava / Odjava
Python Django - dvodnevna radionica (29. i 30. lipnja) Informatika/Računalstvo 29.06.2017. u 10:00 sati Zagreb V. gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb 28.06.2017. 20 / 25 Saida Deljac Prijava / Odjava
Učenici s teškoćama u redovnom odgojno-obrazovnom sustavu Nacionalne manjine - Srpska 29.06.2017. u 10:00 sati TOPUSKO, OŠ Vladimira Nazora Školska 12, Topusko 27.06.2017. 21 / 30 dr. sc. Borislav Đekić Prijava / Odjava
Obavezna pedagoška dokumentacija dječjeg vrtića Predškolski odgoj i obrazovanje 29.06.2017. u 10:00 sati Vukovar Gradski muzej Vukovar (Paviljon II), Županijska 2, 19.06.2017. 51 / 100 mr. sc. Inga Seme Stojnović Prijava / Odjava
Stručno usavršavanje voditeljica županijskih stručnih vijeća Hrvatski jezik 29.06.2017. u 10:00 sati Agencija za odgoj i obrazovanje Donje Svetice 38, Zagreb 28.06.2017. 13 / 15 mr. sc. Gea Cetinić Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>