Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
Primjena metode natura u nastavi latinskog jezika Klasični jezici 02.07.2016. u 10:00 sati Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb, Trg hrvatskih pavlina 1 01.07.2016. 42 / 60 Tonći Maleš, prof. Prijava / Odjava
STRUČNI SKUP TALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE- SEMINARIO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA Nacionalne manjine - Talijanska 04.07.2016. u 09:00 sati Napoli, Italia/Napulj, Italija Napulj viale S.M. Costantinopoli 109 03.07.2016. 13 / 16 Maria Bradanović, prof. Prijava / Odjava
Istraživačko učenje u nastavi geografije Geografija 04.07.2016. u 09:00 sati I. gimnazija Avenija Dubrovnik 36, Zagreb 04.07.2016. 67 / 90 Vesna Milić, dipl. geograf Prijava / Odjava
Učenje i poučavanje geografije - primjeri dobre prakse Geografija 04.07.2016. u 09:00 sati Gimnazija Požega Dr.Franje Tuđmana 4/a, Požega 04.07.2016. 31 / 45 Sonja Burčar, prof. Prijava / Odjava
Stručni skup za UČITELJE Hrvatskoga jezika Splitsko-dalmatinske županije Hrvatski jezik 04.07.2016. u 09:00 sati Split, OŠ Gripe Stepinčeva 2 30.06.2016. 112 / 120 dr. sc. Srećko Listeš Prijava / Odjava
Kurikulski pristup nastavi Hrvatskoga jezika Hrvatski jezik 04.07.2016. u 09:00 sati Osijek, OŠ Antuna Mihanovića Gundulićeva 5.a 28.06.2016. 69 / 70 Anđa Suvala, prof. Prijava / Odjava
Učenik s oštećenjem vida u redovnoj školi Učenici s teškoćama u razvoju 04.07.2016. u 09:00 sati Sisak, OŠ 22. lipnja Sisak Franje Lovrića 27, 44 000 Sisak 04.07.2016. 28 / 30 Mara Capar, prof. Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita, II. dio Hrvatski jezik 04.07.2016. u 09:30 sati OŠ Petra Preradovića, Zadar Trg Petra Preradovića 1, 23 000 Zadar 04.07.2016. 27 / 35 mr. sc. Jasna Pandžić Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja kemije Splitsko-dalmatinske županije Kemija 04.07.2016. u 09:30 sati OŠ Bol Hrvatskih iseljenika 10, Split 04.07.2016. 49 / 50 IVANA MARIĆ ZERDUN Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja kemije Splitsko-dalmatinske županije Kemija 04.07.2016. u 09:30 sati OŠ Bol Hrvatskih iseljenika 10, Split 04.07.2016. 48 / 50 SANDA ŠIMIČIĆ Prijava / Odjava
Praćenje i dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa (VŽSV) Razredna nastava 04.07.2016. u 10:00 sati Osnovna škola Kajzerica Žarka Dolinara 9, Zagreb 01.07.2016. 16 / 20 Biljana Petljak Zekić, mag. prim. educ. Prijava / Odjava
Praćenje i dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa Razredna nastava 04.07.2016. u 10:00 sati Osnovna škola Kajzerica Žarka Dolinara 9, Zagreb 01.07.2016. 31 / 32 mr. Đurđa Kulušić Prijava / Odjava
Aktiv učitelja kemije PGŽ Kemija 04.07.2016. u 10:00 sati OŠ Vežica Kvaternikova 49, Rijeka 04.07.2016. 25 / 30 DUNJA MARIČEVIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće nastavnika kemije srednjih škola Primorsko-goranske županije Kemija 04.07.2016. u 10:00 sati Rijeka Frana Kurelca 1 03.07.2016. 19 / 25 MARINA LORBER-BOŽANIĆ Prijava / Odjava
Suvremena nastava likovne kulture i likovne umjetnosti: međupredmetni i interdisciplinarni aspekti nastave i učenja Likovna umjetnost 04.07.2016. u 10:00 sati Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 16, 33000 Virovitica 03.07.2016. 24 / 25 Blaga Petreski, prof. Prijava / Odjava
Novi smjerovi u nastavi engleskoga jezika- međužupanijski stručni skup za nastavnike srednjih škola Osječko-baranjske, Vukovarsko- srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije Strani jezik - engleski 04.07.2016. u 10:00 sati Osijek Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek 03.07.2016. 105 / 105 Izabela Potnar Mijić, prof Prijava / Odjava
Poučavanje usmjereno na učenika Razredna nastava 04.07.2016. u 10:00 sati Osnovna škola 22. lipnja, Sisak Franje Lovrića 27, 44 000 Sisak 04.07.2016. 147 / 160 mr. Šimica Mihaljević Prijava / Odjava
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita Stručni suradnici - psiholozi 04.07.2016. u 10:00 sati OŠ Vrbani Listopadska 8, Zagreb 02.07.2016. 21 / 30 Vesna Ivasović Prijava / Odjava
Međužupanijsko stručno vijeće odgajatelja, stručnih suradnika i zdravstvenih voditelja učeničkih domova županija 13,17, i 19 Odgajatelji u učeničkim domovima 04.07.2016. u 11:00 sati Pučišća, Brač Klesarska škola, Nova riva 4 30.06.2016. 28 / 35 SILVIJA KATAVIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja matematike Šibensko-kninske županije Matematika 04.07.2016. u 11:00 sati OŠ Brodarica, Brodarica Gomnjanik 100, Brodarica 04.07.2016. 11 / 30 VIŠNJA ŠUPERBA Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>