Upitnici

Molimo vas popunite upitnik kako bi mogli unaprijediti naše usluge.

Upitnik vezan uz skup Predavanje i radionica "Specifične teškoće u učenju"


Popuni upitnik

Državna smotra projekata u području Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo vlade Republike Hrvatske

Poštovana kolegice, poštovani kolega,

molimo Vas da upitnik popunite u cijelosti jer nam je Vaše mišljenje nakon sudjelovanja u ovome stručnom skupu dragocjeno za unapređivanje kvalitete skupa.

Popuni upitnik


Stručni skupovi

Tip stručnog skupa Naziv Voditelj
Predmetno područje
Naziv Predmetno područje Vrijeme početka Mjesto Adresa Prijave do Prijava Voditelj
MIPRO 2018, Računala u obrazovanju Informatika/Računalstvo 24.05.2018. u 10:00 sati OPATIJA Grand hotel Adriatic i Hotel Admiral 24.05.2018. 42 / 100 Eugen Ban, prof. Prijava / Odjava
Kurikulumski pristup planiranju i programiranju nastave Hrvatskoga jezika - SKUP NAMIJENJEN VODITELJIMA ŽSV-a Hrvatski jezik 24.05.2018. u 10:00 sati Agencija za odgoj i obrazovanje Donje Svetice 38, Zagreb 07.05.2018. 10 / 10 Mirela Barbaroša Šikić, prof. Prijava / Odjava
Kurikulski pristupi planiranju i programiranju nastave hrvatskoga jezika Hrvatski jezik 24.05.2018. u 10:00 sati Agencija za odgoj i obrazovanje Donje Svetice 38, 10000 Zagreb 21.05.2018. 13 / 13 mr. sc. Gea Cetinić Prijava / Odjava
Škola kao učeća zajednica=škola za život Stručni suradnici - pedagozi 24.05.2018. u 10:00 sati Osnovna škole Dore Pejačević Našice Augusta Cesarca 18, Našice 23.05.2018. 46 / 80 Ivana Biljan, prof. Prijava / Odjava
Kurikulumski pristupi planiranju i programiranju nastave hrvatskoga jezika, VODITELJI ŽSV-a Hrvatski jezik 24.05.2018. u 10:00 sati Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb Donje Svetice 38, Zagreb 17.05.2018. 13 / 13 dr. sc. Marijana Češi Prijava / Odjava
Samovrednovanje i organizacija rada škole Školski menadžment/ravnatelji osnovne škole 24.05.2018. u 10:00 sati Zagreb Donje Svetice 38 (velika dvorana MZO-a) 21.05.2018. 73 / 80 Vlade Matas, prof. Prijava / Odjava
Zahtjevna djeca/djeca s nepoželjnim ponašanjima Predškolski odgoj i obrazovanje 24.05.2018. u 10:00 sati Dječji vrtić Rijeka, CPO Sušak, PPO Morčić, Braće Stipčića 32, Rijeka 24.05.2018. 46 / 50 Jasna Šverko, mag.rehab.educ Prijava / Odjava
IV. ŽSV stručnih suradnika edukacijsko rehabilitacijskog profila Učenici s teškoćama u razvoju 24.05.2018. u 10:00 sati Umag OŠ Marije i Line, Umag Školska 14 23.05.2018. 11 / 20 ANITA MEDICA Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće ravnatelja osnovnih škola PGŽ Školski menadžment/ravnatelji osnovne škole 24.05.2018. u 10:15 sati OŠ ''Ivana Rabljanina'' Rab Banjol 10, 51280 Rab 23.05.2018. 29 / 62 ZORAN PAVLETIĆ Prijava / Odjava
ŽSV NASTAVNIKA KLASIČNOG BALETA Glazba i ples 24.05.2018. u 12:00 sati Zagreb Ilirski trg 9 22.05.2018. 12 / 30 TATJANA MARUNIĆ BRCKO Prijava / Odjava
Sastanak ŽSV-a nastavnika engleskog jezika u Sisačko-moslavačkoj županiji Strani jezik - engleski 24.05.2018. u 15:00 sati Srednja škola Viktorovac Aleja narodnih heroja 1, Sisak 22.05.2018. 18 / 33 ALMA ŠKILJIĆ Prijava / Odjava
ŽSV Istarke županije za OŠ i SŠ Geografija 24.05.2018. u 15:00 sati GIMNAZIJA Pula Trierska 8 24.05.2018. 30 / 45 TANJA ČERNEKA Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće za hrvatski jezik u osnovnim i srednjim školama za potrebe talijanske manjine Primorsko-goranske i Istarske županije Hrvatski jezik 24.05.2018. u 15:30 sati Srednja talijanska škola u Rijeci Barčićeva 6, učionica br. 7 23.05.2018. 11 / 20 BRANKA GRKOVIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave Karlovačke županije Razredna nastava 24.05.2018. u 16:00 sati Karlovac OŠ Mahično, Kalinovac 1c 23.05.2018. 24 / 45 JASMINA ŠTEFAN Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave Karlovačke županije Razredna nastava 24.05.2018. u 16:00 sati OŠ Mahično Kalinovac 1c, 47000 Karlovac 23.05.2018. 36 / 40 JASMINKA TRPČIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće učitelja RN Karlovačke županije Razredna nastava 24.05.2018. u 16:00 sati Karlovac OŠ Mahično, Kalinovac 1c , 47 000 Karlovac 24.05.2018. 38 / 65 DUBRAVKA KRALJ Prijava / Odjava
ŽSV učitelja njemačkog jezika Krapinsko-zagorske županije Strani jezik - njemački 24.05.2018. u 16:00 sati OŠ Krapinske Toplice Zagrebačka 12 23.05.2018. 26 / 35 SNJEŽANA JAKOPLIĆ VIDOVIĆ Prijava / Odjava
ŽSV učitelja razredne nastave Razredna nastava 24.05.2018. u 17:00 sati Osnovna škola Augusta Šenoe Stjepana Radića 3, 35222 Gundinci 24.05.2018. 32 / 45 ANA RADOVANOVIĆ Prijava / Odjava
Županijsko stručno vijeće razredne nastave Varaždinske županije Razredna nastava 24.05.2018. u 17:00 sati Novi Marof OŠ Novi Marof, Zagorska 23 23.05.2018. 42 / 45 DUBRAVKA KALINIĆ-LEBINEC Prijava / Odjava
ŽSV učitelja matematike Osječko-baranjske županije, Aktiv 1 Matematika 24.05.2018. u 17:00 sati OŠ Franje Krežme Školska ul.3, 31000 Osijek 23.05.2018. 45 / 64 KRISTINA VUČIĆ Prijava / Odjava
Stavaka po stranici: << < 1 2 3 4 5  ... > >>