Najčešća pitanja

Kako se registrirati u aplikaciji http://ettaedu.azoo.hr ?

Kako se registrirati na Aplikaciji za elektronicko prijavljivanje na strucne skupove u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje http://ettaedu.azoo.hr: 1) u Internet Exploreru – unesite adresu http://ettaedu.azoo.hr 2) kliknite na Registracija novoga korisnika a. upišite ime b. upišite prezime c. iz padajuceg niza izaberite županiju d. iz padajuceg niza izaberite odgojno-obrazovnu ustanovu u kojoj ste zaposleni (npr. osnovna škola) e. iz padajuceg niza izaberite strucni profil (npr. strucni suradnik) f. iz padajuceg niza izaberite strucni podprofil (npr. pedagog) g. iz padajuceg niza izaberite status (npr. pripravnik) h. upišite korisnicko ime i. upišite lozinku j. upišite ponovo lozinku (potvrdite lozinku) k. upišite adresu elektronicke pošte koju redovito koristite i koju provjeravate (na koju ce dolaziti potvrde o prijavi na strucne skupove) l. kliknite na Registriraj se Nakon uspješne registracije otvoren Vam je korisnicki racun na na internetskoj adresi http://ettaedu.azoo.hr

Kako objaviti strucni skup ?

1) u Internet Exploreru – unesite adresu http://ettaedu.azoo.hr 2) kliknite na Strucni skupovi pregled a. iz padajuceg niza izaberite - Tip strucnog skupa koji želite kreirati (npr. Strucni skupovi ICT Edu ili Strucni skupovi mentori/savjetnici ili Strucni skupovi voditelji ŽSV-a) b. kliknite na kreiraj strucni skup c. iz padajuceg niza Savjetnik - izaberite Tip voditelja strucnog skupa (npr. Strucni skupovi ICT Edu Edukatori ili Strucni suradnici mentori/savjetnici ili Voditelji ŽSV-a Osnovne škole ili Voditelji ŽSV-a Srednja škole i ucenicki domovi d. iz padajuceg niza Savjetnik - izaberite Vaše ime i prezime e. upišite Naziv strucnog skupa f. iz padajuceg niza izaberite Predmetno podrucje (npr. Informatika) g. iz padajuceg niza izaberite Vrijeme pocetka (datum klikom na kalendar i vrijeme odabirom sata i minuta iz padajuceg niza) h. upišite Mjesto održavanja strucnog skupa (npr. OŠ Precko) i. upišite Adresu održavanja strucnog skupa (npr. Zagreb, Dekanici 6) j. upišite kratki Opis strucnog skupa k. upišite Planirani broj sudionika l. upišite Planirano trajanje strucnog skupa m. odaberite na koje se Vrste ustanova odnosi strucni skup (npr. Osnovne škole) n. odaberite na koje se Vrste strucnog ili strucnih profila odnosi strucni skup (npr. ucitelji) o. odaberite na koje se Vrste strucnog ili strucnih podprofila odnosi strucni skup (npr. Informatika) p. Kliknite na Spremi Nakon uspješno prijavljenog strucnog skupa Vaš strucni skup je vidljiv u aplikaciji http://ettaedu.azoo.hr jednome od izbornika Strucni skupovi ICT Edu Edukatori ili Strucni skupovi strucni suradnici mentori/savjetnici ili Strucni skupovi voditelji ŽSV-a

Kako se prijaviti na strucni skup ?

Kako se prijaviti na strucni skup: a. u Internet Exploreru – unesite adresu http://ettaedu.azoo.hr b. upišite Vaše korisnicko ime c. upišite lozinku d. iz popisa strucnih skupova izaberite skup na kojem želite sudjelovati e. kliknite na prijava f. kliknite na prijavi se g. kliknite na OK h. nakon uspješne prijave na strucni skup na adresu elektronicke pošte stici ce poruka o strucnom skupu na koji ste se prijavili

Kako promjeniti datum, vrijeme održavanja strucnog skupa ili neki drugi podatak u prijavi strucnog skupa ?

korak 1. kliknite na Strucni skupovi ŽSV pregled korak 2. klinite na naziv strucnog skupa korak 3. klinite na Uredi (opcija s desne strane) korak 4. unesite potrebne i željene korekcije korak 5. obavezno klinite na Uredi (opcija s desne strane) Napomena – ne stavljajte znak (kvacicu) kod opcije Arhiva jer postavljanjem navedene opcije strucni skup, koji ste kreirali „odlazi“ u Arhivu i nije vidljiv potencijalnim sudionicima u aplikaciji.

Kako pripremiti izvješce o strucnom skupu i potvrditi sudjelovanje na skupu ?

Korak 1. u aplikaciji dostupnoj na http://ettaedu.azoo.hr kliknite na Strucni skupovi pregled Korak 2. pronadite strucni skup koji ste organizirali - ako skupa nema potražite ga u Arhivi Korak 3. kliknite na naziv strucnog skupa Korak 4. u kucici s desne strane kliknite i potvrdite sudjelovanje ili odaberite opciju oznaci sve (u slucaju da su svi prijavljeni u aplikaciji sudjelovali na strucnom skupu) Korak 5. kada ste potvrdili sudjelovanje kliknite na opciju Spremi sudjelovanje (opcijom kreiraj PDF ili kreiraj XSL – možete za Vašu evidenciju kreirati popis prisutnih na strucnom skupu koji ste organizirali u Excel-u ili PDF-u) Korak 6. kada ste potvrdili sudjelovanje vratite se na opciju Strucni skupovi pregled kliknite na Uredi kliknite na Arhiva i Spremi

Kako kreirati elektronicku potvrdu ?

U aplikaciji za elektronicko prijavljivanje na strucne skupove u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, dostupnoj na internetskoj adresi http://ettaedu.azoo.hr otvorena je mogucnost pripreme elektronicke potvrde odgojno-obrazovnim radnicima koji su sudjelovali na strucnim skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (strucni skupovi u ogranizaciji savjetnika Agencije, voditelja županijskih strucnih vijeca i strucnih suradnika promoviranih u zvanje mentora i savjetnika). Kako pripremiti elektronicku potvrdu ? * prije kreiranja elektronicke potvrde obavezno morate potvrditi sudjelovanje 1) u Internet Exploreru – unesite adresu http://ettaedu.azoo.hr 2) kliknite na Strucni skupovi pregled 3) pronadite strucni skup i klikom na naziv strucnog skupa otvorit ce se prikaz svih prijavljenih na strucni skup 4) u desnom kutu nalazi se opcija Sudjelovanja a. kikom na oznaci sve – možete potvrditi sudjelovanje svih prijavljenih na strucni skup b. klikom na plavu kucicu potvrdujete pojedinacno sudjelovanje sudionika 5) na kraju obavezno kliknite na Spremi sudjelovanja (opcija u donjem lijevom kutu) * kreiranje elektronicke potvrde 1) kliknite na Strucni skupovi pregled 2) s desne strane strucnoga skupa kliknite na opciju potvrda 3) otvara se prozor Potvrda sudjelovanja 4) klikom na opciju Tip potvrde izaberite a. predškolske ustanove b. osnovne i srednje škole 5) klikom na kalendar izaberte datum, koji želite da bude na potvrdi 6) upište mjesto 7) upišite KLASU 8) upišite URBROJ 9) upišite naziv strucnog skupa i detalje 10) upišite Teme 11) upišite teme strucnog skupa 12) kliknite Kreiraj PDF 13) kliknite Spremi • klikom na Spremi elektronicki generirane potvrde postaju vidljive kod odgojno-obrazovnih radnika, cije ste sudjelovanje potvrdili u aplikaciji, u opciji Moje potvrde • sve eventualne naknadne izmjene u elektronicki generiranoj potvrdi bit ce automatski generirane i vidljive

Zaboravljeno korisnicko ime ?

U slucaju kada se zaboravili ili zagubili korisnicko ime, kliknite na Prijava i u izborniku Zaboravili ste korisnicko ime upišite adresu elektronicke pošte, koju ste upisali kod registracije i na navedenu adresu elektronicke pošte stici ce poruka s Vašim korisnickim imenom.

Zašto mi ne dolazi povratna informacija o prijavi na strucni skup ?

Razlozi zbog kojih ne dolazi povratna informacija o prijavi na strucni skup su: a) krivo napisana adresa elektronicke pošte b) adresa elektronicke pošte u aplikaciji nije adresa koju korisnik redovito provjerava ili koristi c) pun sanducic elektronicke pošte

Zašto u izborniku Moje potvrde nema potvrda ili nema potvrda sa svih skupova na kojima sam/ste sudjelovali ?

Elektronicke potvrde su novina u aplikaciji http://ettaedu.azoo.hr Razlog zbog kojeg na Vašem korisnickom racunu nema potvrda ili nema potvrde sa odredenog strucnog skupa: a) može biti da voditelj strucnog skupa nije za navedeni strucni skup pripremio elektronicku potvrdu b) ili da provjeravate primitak elektronicke potvrde na korisnickom imenu s kojim se niste prijavili na strucni skup (u slucaju dvostrukih registracija). Ako u Vašem izborniku Moje potvrde nemate potvrda, molimo da kontaktirate voditelja strucnog skupa.

Kako pripremiti izvješce o sudjelovanju ucenika i mentora na natjecanjima i smotrama u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje ?

1) u Internet Exploreru – unesite adresu http://ettaedu.azoo.hr 2) kliknite na Prijava 3) upišite Korisnicko ime 4) upišite Lozinku 5) u slucaju da ste zaboravili lozinku postupak za dobivanja nove lozinke pogledajte u izborniku Najcešca pitanja 6) kliknite na Natjecanja i smotre 7) kliknite na Naziv natjecanja ili smotre 8) upišite broj sudionika na školskoj razini 9) upišite broj sudionika na županijskoj razini 10) upišite broj sudionika na državnoj razini 11) upišite broj mentora na školskoj razini 12) upišite broj mentora na županijskoj razini 13) upišite broj mentora na državnoj razini 14) upišite broj službenu adresu elektronicke pošte škole 15) upišite broj alternativnu adresu elektronicke pošte škole 16) kliknite Spremi 17) za unos podataka o sljedecoj kategoriji natjecanja i smotri kliknite na Povratak na natjecanja i smotre

Do kada je moguca prijava na strucni skup ?

Prijava traje do datuma istaknutog za prijavu i završava navedenog datuma u 23:59.

Kako vidjeti popis prijavljenih za sudjelovanje na strucnom skupu u organizaciji savjetnika Agencije ili voditelja županijskog strucnog vijeca ?

Prikaz prijavljenih na strucni skup možete vidjeti na sljedeci nacin: korak 1. kliknite na Strucni skupovi ŽSV pregled korak 2. klinite na naziv strucnog skupa (otvorit ce se popis prijavljenih) korak 3. klinite na Kreiraj XLS (kreirat cete popis prijavljenih u Excel tablici) korak 4. spremite tablici u otvorite je i otvorit ce se Excel tablica s popisom prijavljenih

Izgubljena ili zaboravljena lozinka - kako doci do nove lozinke ?

U slucaju da ste zaboravili ili zagubili lozinku u Aplikaciji za elektronicko prijavljivanje na strucne skupove u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje dostupnoj na internetskoj adresi http://ettaedu.azoo.hr molimo Vas da: korak 1. otidete na internetsku adresu http://ettaedu.azoo.hr korak 2. kliknite na Prijava korak 3. kliknite na Zaboravili ste lozinku korak 4. upišite Korisnicko ime korak 5. kliknite na Pošalji novu lozinku korak 6. nova automatski generirana lozinka bit ce poslana na adresu elektronicke pošte koju ste prijavili u aplikaciji korak 7. otidite u Vaš Inbox i kopirajte novu lozinku (koja je automatski generirana i bit ce komplicirana – stoga je pažljivo kopirajte) korak 8. otidite na internetsku adresu http://ettaedu.azoo.hr korak 7. upišite Korisnicko ime korak 9. zalijepite novu/automatski generiranu lozinku korak 10. kliknite na Osobni podaci korak 11. kliknite na Promjena lozinke korak 12. u polje Stara lozinka zalijepite novu/automatski generiranu lozinku korak 13. u polje Nova lozinka upišite novu lozinku korak 14. u polje Potvrda nove lozinke potvrdite novu lozinku korak 15. kliknite na Promjeni lozinku I Vaša lozinka je kreirana i možete se prijavljivati na skupove elektronickim putem !