Stručni skup za poučavatelje hrvatske manjine, iseljenika i Hrvata u BiH

Potvrde o sudjelovanju

Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske manjine, iseljenika i Hrvata u BiH

UPUTA ZA PRIJAVU

Molimo sve zainteresirane odgojitelje, učitelje i nastavnike da se prijavljuju na stručni skup u tablicu pored koje je navedena država iz koje dolazi. Posebne tablice kreirane su s obzirom na određene kvote koje su u skladu s brojem poučavatelja na hrvatskom jeziku u pojedinoj državi.

Naziv Datum Mjesto Prijave do Prijava Voditelj
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH - AUSTRALIJA 04.07.2019. Pula 20.06.2019. 1 / 2 Tihana Šimunić, prof. Prijava / Odjava
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH - AUSTRIJA 04.07.2019. Pula 20.06.2019. 9 / 10 Tihana Šimunić, prof. Prijava / Odjava
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH - BOSNA I HERCEGOVINA 04.07.2019. Pula 20.06.2019. 16 / 17 Tihana Šimunić, prof. Prijava / Odjava
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH - CRNA GORA 04.07.2019. Pula 20.06.2019. 0 / 1 Tihana Šimunić, prof. Prijava / Odjava
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH - ITALIJA 04.07.2019. Pula 20.06.2019. 1 / 1 Tihana Šimunić, prof. Prijava / Odjava
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH - KANADA 04.07.2019. Pula 20.06.2019. 1 / 2 Tihana Šimunić, prof. Prijava / Odjava
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH - MAĐARSKA 04.07.2019. Pula 20.06.2019. 23 / 30 Tihana Šimunić, prof. Prijava / Odjava
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH - MAKEDONIJA 04.07.2019. Pula 20.06.2019. 1 / 1 Tihana Šimunić, prof. Prijava / Odjava
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH - RUMUNJSKA 04.07.2019. Pula 20.06.2019. 7 / 7 Tihana Šimunić, prof. Prijava / Odjava
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH - SLOVAČKA 04.07.2019. Pula 15.06.2019. 2 / 2 Tihana Šimunić, prof. Prijava / Odjava
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH - SLOVENIJA 04.07.2019. Pula 20.06.2019. 0 / 1 Tihana Šimunić, prof. Prijava / Odjava
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH - SRBIJA 04.07.2019. Pula 20.06.2019. 17 / 18 Tihana Šimunić, prof. Prijava / Odjava
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH - ŠVEDSKA 04.07.2019. Pula 20.06.2019. 1 / 2 Tihana Šimunić, prof. Prijava / Odjava
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH - SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 04.07.2019. Pula 20.06.2019. 0 / 1 Tihana Šimunić, prof. Prijava / Odjava