Stručni skup za poučavatelje hrvatske manjine, iseljenika i Hrvata u BiH

Potvrde o sudjelovanju

Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske manjine, iseljenika i Hrvata u BiH

UPUTA ZA PRIJAVU

Molimo sve zainteresirane odgojitelje, učitelje i nastavnike da se prijavljuju na stručni skup u tablicu pored koje je navedena država iz koje dolazi. Posebne tablice kreirane su s obzirom na određene kvote koje su u skladu s brojem poučavatelja na hrvatskom jeziku u pojedinoj državi.